Trường Thực nghiệm GDPT Tây Ninh


You are not connected. Please login or register

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

thaodo


Thành viên xuất sắc
Thành viên xuất sắc
Các bạn có thể xem và tải toàn bộ Đề và đáp án vòng 1 thi Toán tiếng Việt (ViOlympic) lớp 5 năm học 2016 - 2017 tại đây.

Bài 1: Sắp xếp


Sắp xếp theo thứ tự bên dưới (từ trái qua phải, từ trên xuống dưới):


Bài 2: Cóc vàng tài ba

An có 50 viên bi. Bình có nhiều hơn An 9 viên bi nhưng lại ít hơn Cường 9 viên bi. Hỏi trung bình mỗi bạn có bao nhiêu viên bi? Trả lời: 59

Bao thứ nhất đựng 12kg gạo. Bao thứ hai đựng 16kg gạo. Hỏi bao thứ ba đựng bao nhiêu ki-lô-gam gạo biết trung bình mỗi bao đựng được 15kg gạo? Trả lời: 17

Cha hơn con 28 tuổi. Hỏi năm cha bao nhiêu tuổi thì 3 lần tuổi cha bằng 7 lần tuổi con? Trả lời: 49

Cho một số có 2 chữ số có tích 2 chữ số là 15. Hỏi tổng các chữ số của số đó là bao nhiêu? Trả lời: 8

Cho dãy số 6; 16; 26; 36; …; 2016. Hỏi dãy số trên có bao nhiêu chữ số? Trả lời: 697

Bài giải chi tiết:
Số số hạng có 1 chữ số: 1.
Số số hạng có 2 chữ số: (96 - 16) : 10 + 1 = 9. Suy ra số chữ số là: 9 x 2 = 18.
Số số hạng có 1 chữ số: (996 - 106) : 10 + 1 = 90. Suy ra số chữ số là: 90 x 3 = 270.
Số số hạng có 2 chữ số: (2016 - 1606) : 10 + 1 = 102. Suy ra số chữ số là: 102 x 4 = 408.
Số chữ số của dãy số trên: 1 + 18 + 270 + 408 = 697

Cho phân số 15/19. Tìm số a sao cho khi bớt tử số và mẫu số của phân số đã cho cùng số a thì được phân số mới có giá trị bằng 7/9. Trả lời: 1

Hai tấm vải dài 115m. Người ta đã bán 4/5 tấm vải thứ hai và 7/11 tấm vải thứ nhất. Biết số vải còn lại ở tấm thứ hai ít hơn số vải còn lại ở tấm thứ nhất là 8m. Tấm vải thứ hai dài là… Trả lời: 60

Hiệu hai số bằng 1/5 lần số bé. Tổng hai số là số tròn chục lớn nhất có 3 chữ số. Tìm số lớn. Trả lời: 540

Hình bình hành ABCD có cạnh AB=5/3 BC. Biết cạnh AB dài hơn cạnh BC là 1dm. Hỏi chu vi hình bình hành đó là bao nhiêu xăng - ti - mét? Trả lời: 80

Hoa tính tổng tất cả các số chẵn từ 2 đến 100. Lan tính tổng tất cả các số lẻ từ 1 đến 99. Sau đó Mai lấy kết quả của Hoa trừ đi kết quả của Lan. Hỏi Mai sẽ nhận được kết quả là bao nhiêu? Trả lời: 50

Một hình thoi có đường chéo thứ nhất là 3/5 m và bằng2/3  đường chéo thứ hai. Tính diện tích hình thoi đó. Trả lời: 27/100

Một miếng bìa hình chữ nhật có chu vi gấp 5 lần chiều rộng. Nếu tăng chiều rộng thêm 9cm, tăng chiều dài thêm 4cm thì miếng bìa trở thành một hình vuông. Diện tích miếng bìa ban đầu là… Trả lời: 150cm2

Một người rào xung quanh khu đất hình chữ nhật có chiều dài 28m, chiều rộng 15m hết 43 chiếc cọc. Hỏi người đó rào xung quanh khu đất hình vuông có cạnh 25m thì hết bao nhiêu chiếc cọc? Biết khoảng cách giữa 2 cọc là như nhau. Trả lời: 50

Một tấm bìa hình bình hành có chu vi 4dm. Chiều dài hơn chiều rộng 10cm và bằng 3/5 chiều cao. Tính diện tích tấm bìa đó Trả lời: 375 (cm2)

Năm nay, tuổi cô hơn 4 lần tuổi cháu là 2 tuổi. Khi tuổi cháu bằng tuổi cô hiện nay thì tổng số tuổi của 2 cô cháu là 94 tuổi. Tính tuổi cô hiện nay. Trả lời: 34

Phân số nào dưới đây có giá trị nhỏ hơn 2? 20/9, 23/12, 22/11 và 21/10. Trả lời: 23/12

Tìm diện tích của 1/3 tấm bìa hình vuông có cạnh dài 1/2 m. Trả lời: 1/12

Tìm hiệu hai số biết nếu số bị trừ tăng thêm 135 và số trừ bớt đi 205 thì hiệu hai số lúc này là 542. Trả lời: 202

Tìm số liền trước của số tự nhiên chẵn lớn nhất có 5 chữ số khác nhau. Trả lời: 98763

Tìm số lớn nhất biết hiệu hai số là 253. Nếu lấy số lớn trừ đi 3 lần số bé thì được 25. Trả lời: 367

Tìm số thứ hai biết 5/8 số thứ hai bằng 3/4 số thứ nhất và số thứ hai hơn số thứ nhất 36 đơn vị. Trả lời: 216

Tìm số thứ hai biết số thứ nhất bằng 5/8 số thứ hai, bằng 3/4 số thứ ba và kém số thứ ba 60 đơn vị. Trả lời: 63

Tìm x biết x là số lẻ chia hết cho 5 và 438 < x < 449. Trả lời: 445

Với 4 chữ số 0; 5; 7; 2 viết được bao nhiêu số lẻ có 3 chữ số khác nhau chia hết cho 5? Trả lời: 4

Bài 3: Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...)

Câu 4:
Có bao nhiêu số có 4 chữ số khác nhau viết bởi các chữ số 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6?
Trả lời: Số các số có 4 chữ số khác nhau là 720

Câu 7:
Giá trị biểu thức: 34288 : 16 + 257 x 135 là 36838

Câu 9:
Hiện nay anh 24 tuổi, em 16 tuổi. Hỏi trước đây mấy năm tuổi em bằng 3/5  tuổi anh? Trả lời: Tuổi em bằng 3/5 tuổi anh trước đây 4 năm.

Câu 6:
Khi chia một số tự nhiên có 4 chữ số cho tổng các chữ số của số đó thì được thương lớn nhất là bao nhiêu?
Trả lời: Thương lớn nhất là 1000

Câu 2:
Khi nhân một số với 374, một học sinh đã đặt các tích riêng thẳng cột như trong phép cộng nên tìm ra kết quả là 4172. Tìm tích đúng của phép nhân đó.
Trả lời:Tích đúng của phép nhân đó là 111452

Bài giải chi tiết:
Khi nhân một số với 374, học sinh đó đã đặt các tích riêng thẳng cột như trong phép cộng nên thực chất học sinh đó đã nhân số này với 3, với 7, với 4 rồi cộng các kết quả lại tức là học sinh đó đã nhân số này với: 3 + 7 + 4 = 14.
Vậy số đem nhân với 374 là: 4172 : 14 = 298
Tích đúng là: 298 x 374 = 111452

Câu 1:
Khi tuổi anh bằng tuổi em hiện nay thì tuổi anh gấp rưỡi tuổi em. Khi tuổi em bằng tuổi anh hiện nay thì tổng số tuổi của hai anh em là 45 tuổi. Tính tuổi anh hiện nay.
Trả lời: Tuổi anh hiện nay là 20 tuổi.

Bài giải chi tiết:
Trước đây:
- Tuổi em /…/…/
- Tuổi anh /…/…/…/
Hiện nay:
- Tuổi em /…/…/…/
- Tuổi anh /…/…/…/…/
Sau này khi tuổi em bằng tuổi anh hiện nay:
- Tuổi em /…/…/…/…/
- Tuổi anh /…/…/…/…/…/
Ta có: Tổng số phần bằng nhau: 4 + 5 = 9 (phần)
Tuổi em hiện nay: 45 : 9 × 3= 15 (tuổi)
Tuổi anh hiện nay: 45 : 9 × 4 = 20 (tuổi)

Câu 3:
Mỗi buổi sáng, bác Mai tập thể dục bằng cách cứ đi tiến 9 bước rồi lại lùi 1 bước. Hỏi sau khi đi được tất cả 2016 bước thì bác Mai đã cách xa điểm xuất phát bao nhiêu bước?
Trả lời: Bác Mai cách xa điểm xuất phát 1614 bước

Bài giải chi tiết:
Số bước đi trong một lượt đi là : 9 + 1 = 10 (bước).
Số bước thực tế đi được sau một lượt đi là: 9 - 1 = 8 (bước)
Ta có: 2016 : 10 = 201 (dư 6)
Như vậy bác Mai đã đi được 202 lượt đi, trong đó 201 lượt đầu, mỗi lượt đi 10 bước và thực đi được 8 bước, lượt cuối đi 6 bước chưa lùi 1 bước nên thực đi được 6 bước.
Bác Mai cách xa điểm xuất phát số bước là: 8 x 201 + 6 = 1614 (bước)

Câu 10:
Một hình vuông có diện tích bằng 4/9 diện tích của một hình bình hành có đáy 25cm và chiều cao 9cm. Tính cạnh của hình vuông.
Trả lời: Cạnh hình vuông đó dài là 10 cm.

Câu 10:
Một hộp có 100 viên bi trong đó có 25 viên màu xanh, 25 viên màu đỏ, 25 viên màu vàng và 25 viên màu trắng. Không nhìn vào hộp, cần phải lấy ra ít nhất bao nhiêu viên bi để số bi lấy ra chắc chắn có không ít hơn 8 viên bi cùng màu?
Trả lời: Phải lấy ra ít nhất 29 viên bi.

Bài giải chi tiết:
Trường hợp xấu nhất lấy được 7 viên màu xanh, 7 viên màu đỏ, 7 viên màu vàng và 7 viên màu trắng. Vậy đã lấy: 7 + 7 + 7 + 7= 28 (viên bi)
Chưa được 8 viên bi cùng màu, do đó phải lấy thêm 1 viên bi nữa
Để số bi lấy ra chắc chắn có không ít hơn 8 viên bi cùng màu thì số viên bi phải lấy là: 28 + 1 = 29 (viên bi)

Câu 10:
Một lớp học có 45 học sinh, trong đó có 28 học sinh thích học môn Toán, 20 học sinh thích học môn Tiếng Việt và 3 học sinh không thích cả hai môn Toán và Tiếng Việt. Hỏi có bao nhiêu học sinh thích cả Toán và Tiếng Việt?
Trả lời: Số học sinh thích học cả Toán và tiếng Việt là 6 bạn.

Bài giải chi tiết:
Có 3 học sinh không thích cả hai môn Toán và Tiếng Việt, nếu loại số học sinh này ra, lớp còn: 45 - 3 = 42 (học sinh)
Có 28 học sinh thích học môn Toán, vậy những học sinh chỉ thích Tiếng Việt là: 42 – 28 = 14 (học sinh)
Có 20 học sinh thích học môn Tiếng Việt, vậy những học sinh chỉ thích môn Toán là: 42 - 20 = 22 (học sinh)
Số học sinh thích cả Toán và Tiếng Việt là: 42 – 14 – 22 = 6 (học sinh)

Câu 6:
Một phép chia có số chia là số chẵn nhỏ nhất có 3 chữ số khác nhau, thương là số lẻ nhỏ nhất có hai chữ số khác nhau với số dư là số chẵn nhỏ nhất có hai chữ số giống nhau. Số bị chia của phép chia đó là 1348

Câu 10:
Năm 2016, 1/7 tuổi mẹ bằng 1/2 tuổi con. Mẹ sinh con năm mẹ 30 tuổi. Hãy tính năm sinh của mẹ. Trả lời: Năm sinh của mẹ là 1974

Bài giải chi tiết:
Mẹ sinh con năm mẹ 30 tuổi. Suy ra: Mẹ hơn con 30 tuổi
Theo bài ra ta có tỉ số giữa tuổi mẹ và tuổi con là 7/2. Suy ra hiệu số phần tuổi bằng nhau là: 5 (phần)
Năm 2016, tuổi của mẹ là: 30 : 5 x 7 = 42 (tuổi)
Năm sinh của mẹ là: 2016 - 42 = 1974

Câu 7:
Tích của hai số là 15228. Nếu thêm 6 đơn vị vào số thứ nhất thì tích mới sẽ là 15510. Tìm số thứ nhất.
Trả lời: Số thứ nhất là 324

Câu 4:
Tìm một số biết số đó chia 8 dư 5,chia 12 dư 1, hai thương hơn kém nhau 13 đơn vị.
Trả lời: Số phải tìm là 325

Bài giải chi tiết:
Nhận thấy: Nếu thêm 11 vào số cần tìm sẽ được số mới chia hết cho 8 được thương hơn thương cũ 2 đơn vị và số mới cũng chia hết cho 12 được thương mới hơn thương cũ 1 đơn vị. Bài toán trở thành tìm một số chia hết cho 8 và 12, biết hiệu hai thương là 14. Vì chia hết cho 8 và 12 nên số cần tìm phải là bội số của 24. Vì vậy số cần tìm có thể viết là 24*x. Hiệu hai thương là 14, do đó ta có: 24*x:8 - 24*x:12=14 hay 3*x - 2*x =14 hay x=14.
Số mới cần tìm là: 24*x=24*14=336.
Số bài toán cần tìm là: 336-11=325.

Câu 8:
Tìm số bị chia trong phép chia cho 25 biết thương là 23 và số dư là số dư lớn nhất của phép chia đó.
Trả lời: Số bị chia là 599

Câu 5:
Tìm số có năm chữ số 3a39b biết số đó chia hết cho cả 2; 5 và 9.
Trả lời: Số cần tìm là 33390

Câu 7:
Tìm số liền sau của số tự nhiên chẵn lớn nhất có 5 chữ số khác nhau.
Trả lời: Số đó là 98765

Câu 9:
Tìm số tự nhiên lớn nhất có 5 chữ số mà khi chia số đó cho 2016 có thương và số dư bằng nhau.
Trả lời: Số tự nhiên cần tìm là 98833

Bài giải chi tiết:
Gọi số cần tìm là A (A là số tự nhiên có 5 chữ số), thương là B (B là số tự nhiên)
Ta có: A : 2016 = B dư B
Hay: A = 2016 x B + B
A = (2016 + 1) x B
A = 2017 x B
A lớn nhất có 5 chữ số nên b cũng phải lớn nhất với 2017 x B < 100000
Mà A < 100000. Suy ra:  B < 100000 : 2017 gần bằng 50
Do đó B lớn nhất là 49. Suy ra: 2017 x B = 2017 x 49 = 98833

Câu 2:
Tính tổng của các số có 3 chữ số, các số đều chia 5 dư 3.
Trả lời:Tổng các số đó là 99090

Bài giải chi tiết:
Số số hạng của các số có 3 chữ số, các số đều chia 5 dư 3 là: (998 - 103) : 5 + 1 = 180
Tổng của số hạng đầu và số hạng cuối là: 998 + 103 = 1101
Tổng của các số đó là: 1101 : 90 = 99090

Câu 9:
Tổng của ba số là 410. Tìm số thứ ba biết 2/5 số thứ nhất bằng 1/4 số thứ hai và bằng 4/15 số thứ ba.
Trả lời: Số thứ ba là 150

Câu 3:
Tổng của hai số lẻ là 98.Tìm số lớn biết giữa chúng có 6 số chẵn.
Trả lời: Số lớn là 55

Bài giải chi tiết:
Vì giữa chúng có 6 số chẵn nên hiệu của hai số đó là 6 x 2 = 12
Số lớn là: (98 +12) : 2 = 55

Câu 8:
Tổng hai số tự nhiên là 1644. Nếu xóa chữ số hàng đơn vị của số lớn ta được số bé. Tìm số lớn.
Trả lời: Số lớn là 1495

Bài giải chi tiết:
Gọi số lớn là abcd, suy ra số bé là abc
Theo bài ra, ta có: abcd + abc = 1644
Ta có thể đặt tính như sau:
Từ hàng đơn vị: d + c < 20, do đó nhớ < 2
Từ hàng chục: c + b < 20, do đó nhớ < 2
Từ hàng trăm: b + a < 20, do đó nhớ < 2
Từ hàng nghìn ta có: a + 0 = 1, vậy a = 1
Xét hàng trăm ta có: b + 1 + 1 (nhớ) = 6, vậy b = 4
Xét hàng chục ta có: c + 4 + 1 (nhớ) = 4, vậy c = 9
Xét hàng đơn vị ta có: d + 9 = 4, vậy d = 5
Số lớn là: 1495

Câu 10:
Trên cây có 32 con chim đang đậu ở hai cành cây. Có 4 con từ cành dưới bay lên cành trên và có 6 con bay từ cành trên xuống cành dưới, lúc đó số chim ở cành trên bằng 3/5 số chim ở cành dưới. Hỏi lúc đầu cành dưới có bao nhiêu con chim?
Trả lời: Lúc đầu cành dưới có 18 con chim.

Bài giải chi tiết:
Dạng toán tổng - tỉ với tổng là 32 và tỉ là 3/5
Số con chim đậu ở cành dưới sau khi có 4 con từ cành dưới bay lên cành trên và có 6 con bay từ cành trên xuống cành dưới là: 32 : (3 + 5) x 5 = 20 (con chim)
Số con chim đậu ở cành dưới lúc đầu là: 20 - (6 - 4) = 18 (con chim)

Câu 6:
Trong một phép chia, số chia là 68, thương là 92 và số dư là số dư lớn nhất có thể được của phép chia đó. Tìm số bị chia.
Trả lời: Số bị chia là 6323

Câu 9:
Trong vườn có chưa đến 50 cây ăn quả, trong đó có 1/12 số cây chanh, 1/6 số cây xoài, 1/16 số cây táo, còn lại là cây na. Hỏi trong vườn có bao nhiêu cây na?
Trả lời: Trong vườn có 33 cây na.

Bài giải chi tiết:
Số cây chanh, xoài và táo trong vườn là: 1/12 + 1/6 + 1/16 = 15/48 = 5/16 (số cây trong vườn)
Mà số cây trong vườn có chưa đến 50 cây và 16 cũng như 32 không chia hết cho 6, suy ra số cây trong vườn chỉ có thể là 48 cây
Vậy số cây chanh, xoài và táo là: 15 (cây)
Số cây na là: 48 - 15 = 33 (cây)

thaodo


Thành viên xuất sắc
Thành viên xuất sắc
Các bạn có thể xem và tải toàn bộ Đề và đáp án vòng 2 thi Toán tiếng Việt (ViOlympic) lớp 5 năm học 2016 - 2017 tại đây.

Bài 1: Sắp xếp


Sắp xếp theo thứ tự bên dưới (từ trái qua phải, từ trên xuống dưới):


Bài 2: Cóc vàng tài ba

Cách đây 3 năm, tuổi cháu bằng 1/6 lần tuổi ông. Khi cháu sinh ra, ông 60 tuổi. Tính tuổi ông hiện nay. Đáp án: 75 tuổi

Hiệu của số lớn nhất có 4 chữ số khác nhau và số nhỏ nhất có 4 chữ số là bao nhiêu? Đáp án: 8876

Hiệu của số lớn nhất có 4 chữ số khác nhau và số nhỏ nhất có 4 chữ số là bao nhiêu? Đáp án: 8876

Hiệu hai số bằng 1/3số bé. Tổng hai số là 63. Tìm số bé. Đáp án: 27

Một đoàn xe chở muối lên vùng cao. Đợt 1 có 2 xe, mỗi xe chở 17 tạ. Đợt 2 có 3 xe, mỗi xe chở 12 tạ. Hỏi trung bình mỗi xe chở bao nhiêu tạ muối? Đáp án: 14 tạ

Một cửa hàng có một số cam và quýt. Sau khi bán 3/5 số quýt và 1/3 số cam thì cả hai loại còn 168 quả và số quýt bằng 5/2 số cam. Cửa hàng đó có tất cả số quả cam là… Đáp án: 72 quả

Một hình chữ nhật có chiều dài gấp rưỡi chiều rộng. Nếu mỗi chiều tăng 1m thì được hình chữ nhật mới có diện tích tăng thêm 26cm2. Tính chu vi hình chữ nhật ban đầu. Đáp án: 50m

Một hình vuông có chu vi bằng chu vi hình chữ nhật có chiều dài 18cm, chiều rộng 1dm. Tính cạnh hình vuông đó. Đáp án: 14cm

Một khu đất hình chữ nhật có diện tích 540m2, chiều rộng bằng 3/5 chiều dài. Tính chu vi khu đất đó. Đáp án: 96m

Một mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi 700m, chiều rộng bằng 3/4 chiều dài. Tính diện tích mảnh vườn đó. Đáp án: 30000m2

Số bé bằng 2/5 số lớn. Tìm số lớn biết nếu thêm 48 vào số bé ta được số lớn. Đáp án: 80

Số dư trong phép chia 6700 : 900 là... Đáp án: 400

Số nhỏ nhất có 5 chữ số chia hết cho 2, 3 và 5 là... Đáp án: 10020

Tìm giá trị biểu thức: M = 1/(1+2) + 1/(1+2+3) + 1/(1+2+3+4) +1/(1+2+3+4+5). Đáp án: 2/3


Tìm số bị chia trong phép chia cho 12 có thương là 35 và số dư là số lẻ có 2 chữ số. (Chọn 1 trong 4 số sau: 395, 431, 430 và 397). Đáp án: 431


Tìm x, biết x + x/3 = 24. Đáp án: 18

Tìm y, biết (5/7 - y) x 14/5 = 7/10 + 1/2. Đáp án: 2/7


Tính: 1+4+9+16+…+100=… Đáp án: 385

Bài giải chi tiết:
Ta nhận thấy: 1=0+1; 4=1+3; 9=4+5; 16=9+7
Vậy quy luật của dãy số là số hạng tiếp theo bằng số hạng trước nó cộng với một số hạng tương ứng của dãy số lẻ, bắt đầu từ chữ số 1
Suy ra: Các số hạng tiếp theo sẽ là: 16+9=25; 25+11=36; 36+13=49; 49+15=64; 64+17=81 và 81+19=100
Tổng của dãy số trên là: 1+4+9+16+25+36+49+64+81+100=385

Tổng hai số bằng 189. Nếu chuyển từ số thứ nhất sang số thứ hai 15 đơn vị thì số thứ nhất bằng 2/5 số thứ hai. Tìm số thứ hai. Đáp án: 120

Bài giải chi tiết:
Số thứ hai là: 189 : (5 + 2) x 5 - 15 = 120

Tổng số tuổi của hai anh em hiện nay là 24 tuổi. Khi tuổi anh bằng tuổi em hiện nay thì tuổi anh gấp 3 lần tuổi em. Tính tuổi anh hiện nay. Đáp án: 15 tuổi

Trong một tháng nào đó có 3 ngày thứ Hai trùng vào ngày chẵn. Hỏi ngày 20 tháng đó là thứ mấy? Đáp án: Thứ 6

Trung bình cộng của 6 số chẵn liên tiếp bằng 2011. Tìm trung bình cộng của 4 số cuối cùng trong dãy. Đáp án: 2013

Trung bình cộng của ba phân số bằng 31/90. Nếu tăng phân số thứ hai lên gấp hai lần thì trung bình cộng của chúng bằng 23/45. Biết phân số thứ hai hơn phân số thứ ba là 2/15. Tìm phân số thứ nhất. Đáp án: 1/6

Bài giải chi tiết:
Tổng của 3 phân số là: 31/90 x 3 = 93/90
Tổng của 2 lần số thứ hai với số thứ nhất và số thứ ba là: 23/45 x 3 = 69/45
Vậy số thứ hai là: 69/45 - 93/90 = 45/90
Số thứ ba là: 45/90 - 2/15 = 33/90
Số thứ nhất là: 93/90 - 45/90 - 33/90 = 15/90 = 1/6

Trung bình cộng của hai phân số bằng 5/12. Phân số thứ nhất hơn phân số thứ hai 1/6. Tìm phân số thứ nhất. Đáp án: 1/2

Bài 3: Đỉnh núi trí tuệ

Gấp số thứ nhất lên 3 lần thì số thứ nhất bằng 5/3 số thứ hai và hơn số thứ hai 48 đơn vị. Tìm số thứ nhất. Đáp án: 40

Hai cửa hàng có 42 tạ gạo. Biết 3/5 số gạo ở cửa hàng thứ nhất bằng 6/11 số gạo ở cửa hàng thứ hai. Hỏi cửa hàng thứ hai có bao nhiêu tạ gạo? Đáp án: 22

Một cửa hàng ngày đầu tiên bán được 1/4 số gạo, ngày thứ hai bán được 1/3 số gạo thì cửa hàng còn lại 30 tạ gạo. Hỏi lúc đầu cửa hàng có bao nhiêu tạ gạo? Đáp án: 72

Một hình chữ nhật có chiều dài 2m, chiều dài hơn chiều rộng 3m/5. Chu vi hình chữ nhật đó là ...m. Đáp án: 34/5

Một hình chữ nhật có hai lần chu vi bằng 7 lần chiều dài của nó. Biết chiều dài hơn chiều rộng là 10m. Tính chiều dài hình chữ nhật đó. Đáp án: 40

Một khu đất hình chữ nhật có chiều dài bằng 36m, chiều rộng bằng 2/3 chiều dài. Tính diện tích một mảnh vườn hình vuông có chu vi bằng chu vi khu đất đó. Đáp án: 900

Một người thợ mất 285 phút để cưa một cây gỗ dài 18m thành từng khúc, mỗi khúc dài 9dm. Hãy tình thời gian mỗi lần cưa cây gỗ đó. Đáp án: 15

Bài giải chi tiết:
Đổi 18m = 180dm.
Ta nhận thấy chỉ cần cưa 1 lần thì được 2 khúc cuối cùng. Do đó ta có tổng số lần cần thiết để cưa cây gỗ thành từng khúc là: 180 : 9 - 1 = 19 (lần)
Thời gian mỗi lần cưa cây gỗ đó là: 285 : 19 = 15 (phút)

Số hạng tiếp theo của dãy số sau: 1; 2; 3; 5; 8;… là… Đáp án: 13

Số lớn bằng 5/7 tổng hai số. Hiệu hai số bằng 48. Tìm số bé. Đáp án: 32

Số lớn nhất có 5 chữ số chia hết cho 2; 3 và 5 là… Đáp án: 99990

Số lớn nhất có 7 chữ số hơn số lớn nhất có 6 chữ số khác nhau là… Đáp án: 9012345

Tìm một số có ba chữ số, biết tổng 3 chữ số là 20. Tổng 3 chữ số gấp 4 lần chữ số hàng trăm, chữ số hàng chục gấp rưỡi chữ số hàng đơn vị. Đáp án: 596

Tìm phân số a/b biết a/b x 4 + 1/6 = 17/6. Đáp án: 2/3

Tìm số thứ 100 của dãy số sau: 4; 8; 12; 16;... Đáp án: 400

Bài giải chi tiết:
Số hạng đầu là 4
Khoảng cách giữa các số hạng là 4
Số hạng thứ 100 là: (100 - 1) x 4 + 4 = 400

Tìm x thỏa mãn: (5+x)/8 = 14/16. Đáp án: 2

Tìm x thỏa mãn: (73-x)/(98-x) = 1/6. Đáp án: 68

Tính: 1/10 + 2/10 + 3/10 +...+ 8/10 + 9/10 = ... Đáp án: 9/2

Tổng của hai số là số nhỏ nhất có 4 chữ số. Nếu lấy số lớn chia cho số nhỏ được thương là số lớn nhất có một chữ số. Tìm số lớn.  Đáp án: 900

Tổng hai số là 7/15. Nếu thêm vào số thứ nhất 1/3 thì tổng hai số là… Đáp án: 4/5

Tổng hai số là 362. Nếu lấy số lớn chia cho số bé được thương là 4 dư 2. Khi đó số lớn nhất trong hai số đó là… Đáp án: 290

Tổng số tuổi hiện nay của 2 anh em là 36 tuổi. Tuổi em bằng 4/5 tuổi anh. Tính tuổi anh hiện nay. Đáp án: 20

Trên bản đồ tỉ lệ 1 : 5000, chiều dài sân trường đo được 3cm. Hỏi chiều dài thực của sân trường đo được bao nhiêu mét? Đáp án: 150

thaodo


Thành viên xuất sắc
Thành viên xuất sắc
Các bạn có thể xem và tải toàn bộ Đề và đáp án vòng 3 thi Toán tiếng Việt (ViOlympic) lớp 5 năm học 2016 - 2017 tại đây.

Bài 1: Sắp xếp


Sắp xếp theo thứ tự bên dưới (từ trái qua phải, từ trên xuống dưới):


Bài 2: Cóc vàng tài ba

An mua 9 quyển vở hết 72000 đồng. Hỏi bạn Cường mua 11 quyển vở cùng loại sẽ phải trả nhiều hơn bao nhiêu tiền? Đáp án: 16000

Bài giải chi tiết:
Giá tiền 1 quyển vở là: 72000 : 9 = 8000 (đồng)
Giá tiền 11 quyển vở là: 8000 x 1 = 88000 (đồng)
Số tiền bạn Cường phải trả nhiều hơn bạn An là: 88000 - 72000 = 16000 (đồng)

Cho số 592346182. Hãy xoá đi ba chữ số sao cho số tạo bởi các chữ số còn lại là số nhỏ nhất. Đáp án: 5; 9; 6

Chu vi của một hình vuông là 36cm. Tính diện tích hình vuông đó. Đáp án: 81cm2

Diện tích một hình chữ nhật bằng 45m2, chiều rộng bằng 15dm. Tính chiều dài hình chữ nhật đó. Đáp án: 210cm2

Bài giải chi tiết:
45m2 = 4500dm2
Chiều dài hình chữ nhật đó là: 4500 : 15 = 300dm

Hai năm nữa, con 9 tuổi, kém mẹ 32 tuổi. Hỏi cách đây mấy năm tuổi con bằng 1/9 tuổi mẹ? Đáp án: 3

Bài giải chi tiết:
Tuổi của con hiện nay là: 9 - 2 = 7 (tuổi)
Hiệu số tuổi của hai mẹ con là: 32 (tuổi)
Tỉ số tuổi của con và mẹ khi tuổi con bằng 1/9 tuổi mẹ là: 1/9
Hiệu số phần bằng nhau khi tuổi con bằng 1/9 tuổi mẹ là: 9 - 1 = 8 (phần)
Tuổi của con khi tuổi con bằng 1/9 tuổi mẹ là: 32 : 8 = 4 (tuổi)
Vậy tuổi con bằng 1/9 tuổi mẹ cách đây số năm là: 7 - 4 = 3 (năm)

Khi nhân một số tự nhiên với 207, một học sinh sơ suất đã bỏ quên chữ số 0 của thừa số thứ hai nên tích tìm được kém tích đúng là 24120. Tìm số tự nhiên đó. Đáp án: 134

Bài giải chi tiế:
Số tự nhiên đó là: 24120 : (207 - 27) = 134

May 20 cái áo như nhau hết 30m vải. Hỏi có 600m vải cùng loại thì may được bao nhiêu cái áo như thế? Đáp án: 400

Bài giải chi tiết:
Số vải cần để may 1 cái áo là: 30 : 20 = 1,5 (m)
Số áo may được khi có 600m vải cùng loại là: 600 : 1,5 = 400 (cái áo)

Một đơn vị chuyển hàng lên vùng cao. Nếu huy động xe chở 5 tấn một chuyến thì cần 40 xe. Hỏi nếu huy động loại xe chở 8 tấn một chuyến thì cần bao nhiêu xe để chở hết số hàng đó? Đáp án: 25

Bài giải chi tiết:
Khối lượng hàng cần chuyển là: 5 x 40 = 200 (tấn)
Số xe 8 tấn cần là: 200 : 8 = 25 (xe)

Một đơn vị bộ đội chuẩn bị đủ gạo cho 70 người ăn trong 30 ngày. Sau khi ăn được 6 ngày thì 10 người chuyển đi nơi khác. Hỏi số gạo còn lại đó đơn vị ăn thêm được bao nhiêu ngày nữa so với dự kiến ban đầu? Đáp án: 4

Bài giải chi tiết:
Số suất ăn dành cho 70 ăn trong 30 ngày là: 70 x 30 = 2100 (suất ăn)
Số suất ăn dành cho 70 ăn trong 6 ngày là: 70 x 6 = 420 (suất ăn)
Số suất ăn còn lại khi 10 người chuyển đi nơi khác là: 2100 - 420 = 1680 (suất ăn)
Số gạo còn lại đó đủ ăn trong thời gian là: 1680 : (70 - 10) = 28 (ngày)
Số gạo còn lại đó đơn vị ăn thêm được trong thời gian là: 28 - (30 - 6) = 4 (ngày)

Một đơn vị vận tải được giao chuyển một khối lượng hàng. Nếu huy động 24 xe thì mỗi xe chở 12 chuyến sẽ hết hàng. Hỏi nếu huy động 18 xe cùng loại thì mỗi xe phải chở tăng thêm bao nhiêu chuyến? Đáp án: 4

Bài giải chi tiế:
Khối lượng hàng cần chuyển là: 24 x 12 = 288 (chuyến)
Nếu huy động 18 xe cùng loại thì mỗi xe phải chở số chuyến là: 288 : 18 = 16 (chuyến)
Nếu huy động 18 xe cùng loại thì mỗi xe phải chở tăng thêm số chuyến là: 16 : 12 = 4 (chuyến)

Một miếng bìa hình thoi có độ dài đường chéo là 10cm và 84cm. Người ta cắt miếng bìa đó thành hai hình tam giác giống hệt nhau. Vậy diện tích mỗi hình tam giác là… Đáp án: 210cm2

Bài giải chi tiết:
84 x 10 : 2 : 2 = 210 (cm2)

Một miếng bìa hình thoi có độ dài đường chéo là 30cm và 40cm, có chu vi bằng chu vi hình vuông có cạnh 25cm. Hãy tính chiều cao miếng bìa hình thoi đó. Đáp án: 24cm

Bài giải chi tiết:
Diện tích miếng bìa hình thoi là: 30 x 40 : 2 = 600 (cm2)
Chiều cao miếng bìa hình thoi đó là: 600 : 25 = 24 (cm)

Một phần năm của số có năm chữ số cần tìm gấp ba lần số 1034. Tìm số đó. Đáp án: 15510

Bài giải chi tiết:
1034 x 3 x 5 = 15510

Người ta viết liền nhau các số tự nhiên chẵn liên tiếp 2468101214… Hỏi chữ số thứ 2016 của dãy trên là chữ số nào? Đáp án: 4

Bài giải chi tiết:
Từ 2 đến 8 có số số chẵn là: (8 - 2) : 2 + 1 = 4 (số) ⇒ Từ 2 đến 8 có 4 chữ số là số chẵn
Từ 10 đến 98 có số số chẵn là: (98 - 10) : 2 + 1 = 45 (số) ⇒ Từ 10 đến 98 có số chữ số là số chẵn là: 45 x 2 = 90 (chữ số)
Từ 100 đến 998 có số số chẵn là: (998 - 100) : 2 + 1 = 450 (số) ⇒ Từ 100 đến 998 có số chữ số là số chẵn là: 3 x 450 = 1350 (chữ số)
Vậy còn lại số chữ số là: 2016 - (4 + 90 + 1350) = 572 (chữ số) ⇒ Từ 1000 đến 9998 có số số chẵn là: (9998 - 1000) : 2 + 1 = 4500 (số) ⇒ Từ 1000 đến 9998 có số chữ số là số chẵn là: 4 x 4500 = 18000 (chữ số). Ta có: 572 < 18000
Do đó, các số còn lại là các số có 4 chữ số.
Với 572 chữ số viết các số chẵn có 4 chữ số được: 572 : 4 = 143 (số)
143 số chẵn có 4 chữ số bắt đầu từ 1000 thì số cuối cùng sẽ là số: (143 - 1) x 2 + 1000 = 1284
Vậy chữ số thứ 2016 của dãy trên là chữ số 4

Số các số có 5 chữ số khác nhau chia hết cho cả 2 và 5 là... Đáp án: 3024

Bài giải chi tiết:
Những số này có dạng abcd0
a có 9 cách chọn
b có 8 cách chọn
c có 7 cách chọn
d có 6 cách chọn
Theo quy tắc nhân, ta có: 9 x 8 x 7 x 6 x 1 = 3024

Tìm một số biết số đó chia 4 và 9 đều dư 2 và thương hơn kém nhau 340 đơn vị. Đáp án: 2450

Bài giải chi tiết:
Gọi a là số phải tìm, theo bài ra ta có:
a : 4 = b (dư 2)
a : 9 = c (dư 2)
b - c = 340
Hiệu số phần bằng nhau của b và c là: 9 - 4 = 5 (phần)
Số b là: 340 : 5 x 9 = 612
Số phải tìm là: 612 x 4 + 2 = 2450

Tìm phân số bé nhất trong các phân số sau: 15/4; 11/6; 9/2; 14/5. Đáp án: 11/6


Tìm y thỏa mãn: y : 2 1/3 = 1 3/4 : 2 1/3. Đáp án: 7/4


Tính 2/3 + 3/4 : 6/7 + 1/8 x 1 1/3. Đáp án: 41/24


Tính 5 2/3 - 1 3/4 x 2 2/5. Đáp án: 1 7/15


Tính 2004/2005 x 200520052005/200320032003 x 20032003/20042004  Đáp án: 1


Bài giải chi tiết:

 
Tổng hai số bằng 275, trong đó số bé bằng 4/7 số lớn. Tìm hiệu hai số. Đáp án: 75

Trung bình cộng của hai phân số bằng 7/8. Nếu tăng phân số thứ nhất lên gấp 3 lần thì trung bình cộng của chúng bằng 17/8. Tìm phân số thứ hai. Đáp án: 1/2 

Xây 16m2 tường nhà hết 1000 viên gạch. Hỏi xây 224m2 tường nhà thì cần bao nhiêu viên gạch cùng loại? Đáp án: 14000

Bài giải chi tiết:
Số gạch cần để xây 1m2 tường nhà là: 1000 : 16 = 62,5 (viên)
Số gạch cần để xây 224m2 tường nhà là: 62,5 x 224 = 14000 (viên)

Bài 3: Vượt chướng ngại vật

Chu vi một khu đất hình chữ nhật bằng 360m. Nếu tăng chiều rộng và đồng thời giảm chiều dài đi 8m thì khi đó chiều dài bằng 7/2 lần chiều rộng. Tính diện tích khu đất đó. Đáp án: 4736

Bài giải chi tiết:
Nếu tăng chiều rộng và đồng thời giảm chiều dài đi 8m thì tổng của chiều rộng và chiều dài khu đất vẫn không đổi và bằng: 360 : 2 = 180 (m)
Sau khi tăng chiều rộng và đồng thời giảm chiều dài đi 8m thì tỉ số giữa chiều dài và chiều rộng là: 7/2
Tổng số phần bằng nhau là: 7 + 2 = 9 (phần)
Chiều dài sau khi giảm đi 8m là: 180 : 9 x 7 = 140 (m)
Chiều rộng sau khi tăng thêm 8m là: 180 : 9 x 2 = 40 (m)
Chiều dài ban đầu là: 140 + 8 = 148 (m)
Chiều rộng ban đầu là: 40 - 8 = 32 (m)
Diện tích khu đất đó là: 148 x 32 = 4736 (m2)

Hai lần chu vi một hình chữ nhật bằng bảy lần chiều dài của nó. Nếu thêm vào chiều rộng 5cm, giảm chiều dài 5cm thì hình chữ nhật trở thành hình vuông. Tính diện tích hình chữ nhật đó. Đáp án: 1200

Bài giải chi tiết:
Nếu thêm vào chiều rộng 5cm, giảm chiều dài 5cm thì hình chữ nhật trở thành hình vuông có nghĩa là chiều dài hơn chiều rộng 10cm
Ta lại có: Hai lần chu vi hình chữ nhật bằng bảy lần chiều dài của nó. Điều này có nghĩa là: 4 lần chiều dài cộng với 4 lần chiều rộng bằng 7 lần chiều dài. Suy ra: Tỉ số giữa chiều dài và chiều rộng là: 4/3
Tổng số phần bằng nhau là: 4 - 3 = 1 (phần)
Chiều dài của hình chữ nhật là: 10 : 1 x 4 = 40 (cm)
Chiều rộng của hình chữ nhật là: 40 - 10 = 30 (cm)
Diện tích hình chữ nhật đó là: 40 x 30 = 1200 (cm2)

Hiệu hai số là 197. Nếu lấy số lớn chia cho số bé được thương là 6 dư 7. Tìm số lớn. Đáp án: 235

Bài giải chi tiết:
Nếu không dư thì hiệu sẽ là: 197 - 7 = 190
Ta có sơ đồ:
Số bé: l-----l
Số lớn: l-----l-----l-----l-----l-----l-----l
Hiệu số phần bằng nhau là: 6 - 1 = 5 (phần)
Số lớn là: 190 : 5 x 6 + 7 = 235

Khi nhân một số tự nhiên với 439, do sơ xuất nên một học sinh đã đặt các tích riêng thẳng cột như trong phép cộng nên tích tìm được giảm 117594. Tìm tích đúng của phép nhân đó. Đáp án: 122042

Bài giải chi tiết:
Khi nhân một số tự nhiên với 439, học sinh đó đã đặt các tích riêng thẳng cột như trong phép cộng nên thực chất học sinh đó đã nhân số này với 4, với 3, với 9 rồi cộng các kết quả lại tức là học sinh đó đã nhân số này với: 4 + 3 + 9 = 16
Vậy số đem nhân với 439 là: 117594 : (439 – 16) = 278
Tích đúng của phép nhân đó là: 278 x 439 = 122042

Mẹ sinh con năm mẹ 32 tuổi. Hỏi khi mẹ bao nhiêu tuổi thì 3 lần tuổi mẹ bằng 7 lần tuổi con? Đáp án: 56

Bài giải chi tiết:
Mẹ sinh con năm mẹ 32 tuổi có nghĩa là hiệu số tuổi của hai mẹ con là 32
Nếu 3 lần tuổi mẹ bằng 7 lần tuổi con thì tỉ số tuổi giữa mẹ và con là 7/3. Suy ra số phần bằng nhau là 4
Vậy tuổi của mẹ khi đó là: 32 : 4 x 7 = 56 (tuổi)

Một hình chữ nhật có chiều dài gấp 3 lần chiều rộng và diện tích là 108cm2. Tính chu vi hình chữ nhật đó. Đáp án: 48

Bài giải chi tiết:
Do chiều dài gấp 3 lần chiều rộng cho nên hình chữ nhật trên có thể chia ra thành 3 hình vuông nhỏ có cạnh là chiều rộng của hình chữ nhật
Diện tích một hình vuông nhỏ là: 108 : 3 = 36 (cm2)
Suy ra: Cạnh của hình vuông nhỏ bằng 6cm
Do chiều rộng của hình chữ nhật bằng cạnh của hình vuông nhỏ nên chiều dài của hình chữ nhật là: 6 x 3 = 18 (cm)
Chu vi hình chữ nhật là: (18 + 6) x 2 = 48 (cm)

Tìm hiệu hai số biết tổng hai số là số lớn nhất có 3 chữ số khác nhau và số bé bằng ½ số lớn. Đáp án: 329

Bài giải chi tiết:
Ta có tổng của hai số là: 987
Tỉ số của hai số là: ½
Suy ra: Số bé là: 987 : 3  = 329
Số lớn là: 987 - 329 = 658
Hiệu của hai số là: 658 - 329 = 329

Tìm số abcde biết abcde x 9 = edcba. Đáp án: 10989


Bài giải chi tiết:
Ta có: abcde x 9 = edcba. Suy ra: a = 1 (vì nếu a > 1 thì tích sẽ có 6 chữ số) và e = 9
Từ đó ta có: 1bcd9 x 9 = 9dcb1
Ta được: b ≤ 1 vì b x 9 phải không có nhớ
* Với b = 1 thì d = 7 (vì 7 x 9 + 8 nhớ có chữ số tận cùng là 1)
Ta được: 11c79 x 9 = 97c11 => c=0 hoặc 9 (vì 97c11 chia hết cho 9) (loại)
* Với b = 0 thì d = 8 (vì 8 x 9 + 8 nhớ có chữ số tận cùng là 0)
Ta được: 10c89 x 9 = 98c01 => c=0 hoặc 9 (vì 98c01 chia hết cho 9)
Chọn được giá trị c = 9
abcde = 10989

Tìm số có bốn chữ số khác nhau có dạng a35b biết số đó chia hết cho 45. Đáp án: 1350

Bài giải chi tiết:
Ta có: 45 = 5 x 9
Số đó chia hết cho 45 có nghĩa là số đó chia hết cho cả 5 và 9
Suy ra chữ số hàng đơn vị chỉ có thể là số 0.
Để số a350 chia hết cho 9 thì a phải là chữ số 1
Số cần tìm là 1350

Tìm số tự nhiên lớn nhất có 3 chữ số khác nhau và có tổng các chữ số bằng 14. Đáp án: 950

Tìm số tự nhiên nhỏ nhất có 3 chữ số khác nhau mà tổng các chữ số của nó bằng 14. Đáp án: 149

Tìm y biết: 9/4 - y x 5/6 = 1/2 + 2/3. Đáp án: 13/10

Tính: 5 1/3 + 2 2/5 x 1 1/9 =... Đáp án: 8

Trung bình cộng của hai phân số bằng 2 4/5, phân số thứ hai hơn phân số thứ nhất là 1 3/4. Tìm phân số thứ hai. Đáp án: 147/40


Bài giải chi tiết:
Trung bình cộng của hai phân số bằng 2 4/5. Suy ra tổng của chúng là: 2 x 14/5 = 28/5
Phân số thứ hai hơn phân số thứ nhất là 1 3/4. Vậy hiệu của chúng là: 7/4
Phân số thứ hai là: (28/5 + 7/4) : 2 = 147/40

Trung bình cộng của 3 số bằng 180 trong đó số thứ ba gấp rưỡi số thứ nhất và bằng 3/5 số thứ hai. Tìm số thứ hai. Đáp án: 270

Bài giải chi tiết:
Tổng của ba số là: 180 x 3 = 540
Tổng số phần bằng nhau là: 2 + 5 + 3 = 10 (phần)
Số thứ hai là: 540 : 10 x 5 = 270

thaodo


Thành viên xuất sắc
Thành viên xuất sắc
Các bạn có thể xem và tải toàn bộ Đề và đáp án vòng 4 thi Toán tiếng Việt (ViOlympic) lớp 5 năm học 2016 - 2017 tại đây.

Bài 1: Sắp xếp


Sắp xếp theo thứ tự bên dưới (từ trái qua phải, từ trên xuống dưới):


Bài 2: Cóc vàng tài ba

Cho dãy số 16, 26, 36, 46, …, 2016. Dãy số trên có bao nhiêu số hạng? Đáp án: 201


Bài giải chi tiết:
Ta nhận thấy khoảng cách giữa các số hạng là 10
Số số hạng của dãy trên là: (2016 - 16) : 10 + 1 = 201 (số hạng)

Đội tuyển thi đấu thể thao của một trường tiểu học gồm 25 em thi đấu hai môn cờ vua và cờ tướng. Trong đó, 17 em thi đấu cờ vua và 15 em thi cờ tướng. Hỏi có bao nhiêu em thi đấu cả hai môn? Đáp án: 7

Bài giải chi tiết:
Số em không thi đấu cờ tướng là: 25 - 17 = 8 (em)
Số em không thi đấu cờ vua là: 25 - 15 = 10 (em)
Số em thi đấu cả hai môn là: 25 - 8 - 10 = 7 (em)

Hiệu hai phân số bằng 2 2/7; phân số thứ nhất gấp 3 lần phân số thứ hai. Tìm phân số thứ nhất. Đáp án: 24/7

Bài giải chi tiết:
Hiệu hai phân số là 16/7
Hiệu số phần bằng nhau của chúng là: 3 - 1 = 2 (phần)
Phân số thứ nhất là: 16/7 : 2 x 3 = 16/14 x 3 = 48/14 = 24/7

Học sinh khối 4, 5 của một trường tiểu học chăm sóc được 496 cây. Trong đó 1/3 số cây khối 4 chăm sóc bằng 1/5 số cây của khối 5. Hỏi khối 5 đã chăm sóc bao nhiêu cây? Đáp án: 310


Khi chia A cho 124 ta được số dư là 10. Hỏi phải giảm A đi bao nhiêu đơn vị để phép chia trên trở thành phép chia hết và thương giảm đi 2 đơn vị? Đáp án: 258

Bài giải chi tiết:
Để phép chia trên trở thành phép chia hết thì A phải giảm đi 10 đơn vị
Để thương giảm đi 2 đơn vị thì A phải giảm đi: 124 x 2 = 248 (đơn vị)
Vậy: Để phép chia trên trở thành phép chia hết và thương giảm đi 2 đơn vị thì A phải giảm đi: 10 + 248 = 258 (đơn vị)

Mẹ sinh con năm 28 tuổi. Khi tuổi mẹ bằng bao nhiêu thì tuổi mẹ gấp 3 lần tuổi con? Đáp án: 42

Bài giải chi tiết:
Hiệu số tuổi của hai mẹ con là: 28 (tuổi)
Hiệu số phần bằng nhau là: 3 - 1 = 2 (phần)
Tuổi mẹ gấp 3 lần tuổi con khi: 28 : 2 x 3 = 42 (tuổi)

Một cửa hàng chuẩn bị một số bánh nướng, bánh dẻo để bán nhân dịp Trung Thu. Nếu mỗi ngày bán 120 cái thì sau 1 tuần 2 ngày hết hàng. Hỏi nếu mỗi ngày bán 180 cái thì sau bao lâu hết hàng? Đáp án: 6

Bài giải chi tiết:
Tổng số bánh cửa hàng có là: 120 x 9 = 1080 (cái bánh)
Nếu mỗi ngày bán 180 cái thì cửa hàng sẽ hết hàng sau: 1080 : 180 = 6 (ngày)

Một đơn vị bộ đội chuẩn bị gạo cho 30 người ăn trong 15 ngày, mức ăn mỗi người trong một ngày là như nhau. Sau khi ăn được 3 ngày thì có 10 người chuyển đi nơi khác. Hỏi đơn vị đó ăn số gạo còn lại trong bao nhiêu ngày? Đáp án: 18

Bài giải chi tiết:
Tổng số suất ăn đơn vị bộ đội đã chuẩn bị là: 30 x 15 = 450 (suất)
Số suất ăn đã dùng trong 3 ngày là: 30 x 3 = 90 (suất)
Số suất ăn còn lại là: 450 - 90 = 360 (suất)
Số người ăn còn lại là: 30 - 10 = 20 (người)
Số ngày ăn còn lại là: 360 : 20  = 18 (ngày)

Một hình chữ nhật có chu vi 70cm. chiều dài gấp rưỡi chiều rộng. Tính chiều dài hình chữ nhật đó. Đáp án: 21cm

Bài giải chi tiết:
Tổng của chiều dài và chiều rộng là: 70 : 2 = 35 (cm)
Tỉ số giữa chiều dài và chiều rộng là: 1,5 = 3 : 2
Tổng số phần bằng nhau là: 3 + 2 = 5 (phần)
Chiều dài hình chữ nhật đó là: 35 : 5 x 3  = 21 (cm)

Một khu vườn hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 72m. Nếu giảm mỗi chiều đi 12m thì lúc đó chiều rộng bằng ¼ chiều dài. Tính diện tích khu vườn đó. Đáp án: 3888

Bài giải chi tiết:
Nếu giảm mỗi chiều đi 12m thì hiệu của chúng vẫn là 72m
Tỉ số giữa chúng lúc này là: ¼
Chiều rộng hình chữ nhật sau khi giảm đi 12m là: 72 : 3 = 24 (m)
Chiều dài hình chữ nhật sau khi giảm đi 12m là: 24 x 4 = 96 (m)
Diện tích khu vườn đó là: (24 + 12) x (96 + 12) = 3888 (m2)

Một tấm biển quảng cáo hình chữ nhật có chiều dài 2m, chiều rộng 15dm. Tính số mét nhôm cần để viền xung quanh tấm biển đó. Đáp án: 7

Bài giải chi tiết:
Đổi 15dm = 1,5m
Số mét nhôm cần để viền xung quanh tấm biển đó là: (2 + 1,5) x 2 = 7 (m)

Một trường tiểu học đã mua đủ gạo cho 500 học sinh bán trú ăn trong 30 ngày. Nếu có thêm 100 học sinh nữa xin học bán trú thì số gạo đã mua đủ ăn trong bao nhiêu ngày? Đáp án: 25

Bài giải chi tiết:
Tổng số suất ăn trường đã chuẩn bị là: 500 x 30 = 15000 (suất)
Nếu có thêm 100 học sinh nữa xin học bán trú thì số gạo đã mua đủ ăn trong thời gian là: 15000 : (500 + 100) = 25 (ngày)

Người ta phải cắt 12 đoạn dây thép mỗi đoạn 6m thành những đoạn dài 2m. Hỏi phải cắt mấy lần? Đáp án: 24

Bài giải chi tiết:
Số lần cắt của một đoạn 6m là: 6 : 2 - 1 = 2 (lần)
Tổng số lần cắt của 12 đoạn là: 12 x 2 = 24 (lần)

Người ta xếp một số sách vào ngăn. Số sách ngăn trên bằng   số sách ngăn dưới. Nếu chuyển 36 quyển sách từ ngăn dưới lên ngăn trên thì số sách 2 ngăn bằng nhau. Tính số sách ngăn trên có. Đáp án: 96

Bài giải chi tiết:
Hiệu số sách giữa ngăn trên và ngăn dưới là: 36 x 2 = 72
Tỉ số giữa số sách giữa ngăn trên và ngăn dưới là: 4 : 7
Hiệu số phần bằng nhau là: 7 - 4 = 3 (phần)
Số sách ngăn trên có là: 72 : 3 x 4 = 96 (quyển)

Tích sau tận cùng là chữ số nào? 1 x 2 x 3 x 4 x 5 x 6 x 7 x 8 x … x 1000. Đáp án: 0

Bài giải chi tiết:
Ta nhận thấy: 4 x 5 = 20
Suy ra tích trên có tận cùng là chữ số 0

Tìm x, biết: 3/5 - (1/4) : x = 25/100. Đáp án: 5/7


Tính: (1 - 1/2) x (1 - 1/3) x (1 - 1/4) x (1 - 1/5) x (1 - 1/6) x (1 - 1/7) =... Đáp án: 1/7


Bài giải chi tiết:


Tổng hai phân số bằng 5 3/5; phân số thứ nhất hơn phân số thứ hai là 1 3/4. Tìm phân số thứ hai. Đáp án: 77/40


Bài giải chi tiết:


Trung bình cộng của hai phân số bằng 7/5. Nếu gấp phân số thứ nhất lên 2 lần thì trung bình cộng của chúng bằng 3/4. Tìm phân số thứ nhất. Đáp án: 1/14


Bài giải chi tiết:
Tổng của hai phân số là: 5/7 x 2 = 10/7
Tổng của 2 lần phân số thứ nhất và phân số thứ hai là 3/4 x 2 = 3/2
Phân số thứ nhất là: 3/2 - 10/7 = 21/14 - 20/14 = 1/14

Trung bình cộng hai số là 180. Số thứ nhất là số chẵn lớn nhất có 2 chữ số. Tìm số thứ hai. Đáp án: 262

Bài giải chi tiết:
Tổng của hai số là: 180 x 2 = 360
Số thứ hai là: 360 - 98 = 262

Từ các chữ số 0; 3; 2 lập được bao nhiêu số có 3 chữ số khác nhau? Đáp án: 4

Bài giải chi tiết:
Có 2 cách chọn chữ số hàng trăm (loại chữ số 0)
Có 2 cách chọn chữ số hàng chục (trừ chữ số hàng trăm)
Có 1 cách chọn chữ số hàng đơn vị (trừ chữ số hàng trăm và chữ số hàng chục)
Theo quy tắc nhân, ta có: 2 x 2 x 1 = 4 (số)

Bài 3: Vượt chướng ngại vật

An và Bình có tổng cộng 280 quân bài Đômonô. Sau khi An bị thua 1/8 số quân bài của mình cho Bình thì số quân bài của hai bạn bằng nhau. Hỏi lúc đầu An nhiều hơn Bình bao nhiêu quân bài? Đáp án: 40

Bài giải chi tiết:
Tổng số quân của hai bạn là: 280 (quân bài)
Sau khi An bị thua 1/8 số quân bài của mình cho Bình thì số quân bài của hai bạn bằng nhau. Điều này có nghĩa là: An có số quân bài nhiều hơn Bình đúng bằng: 1/8 + 1/8 = 1/4 (số quân bài của An). Suy ra: Số quân bài của Bình bằng: 1 - 1/4 = 3/4 (số quân bài của An). Do đó, ta có tỉ lệ giữa số quân bài của Bình so với số quân bài của An là: 3/4
Tổng số phần bằng nhau là: 3 + 4 = 7 (phần)
Số quân bài của Bình là: 280 : 7 x 3 = 120 (quân bài)
Số quân bài của An là: 280 - 120 = 160 (quân bài)
Vậy lúc đầu An nhiều hơn Bình số quân bài là: 160 - 120 = 40 (quân bài)

Chiều rộng của khu đất hình chữ nhật A là 105m, bằng 7/12 chiều dài của nó. Hỏi chu vi của mảnh vườn B là bao nhiêu, biết chu vi của mảnh vườn B bằng 5/6 chu vi khu đất A. Đáp án: 475

Bài giải chi tiết:
Chiều dài của khu đất hình chữ nhật A là: 105 x 12 : 7 = 180
Chu vi của khu đất hình chữ nhật A là: (180 + 105) x 2 = 570
Chu vi của mảnh vườn hình chữ nhật B là: 570 : 6 x 5 = 475

Cho dãy số 1; 3; 5; 7; …; 1017. Dãy trên có bao nhiêu chữ số? Đáp án: 1481

Bài giải chi tiết:
Từ 1 đến 9 có 5 chữ số
Từ 11 đến 99 có số số hạng là: (99 - 11) : 2 + 1 = 45 (số hạng). Suy ra số chữ số là: 45 x 2 = 90 (chữ số)
Từ 101 đến 999 có số số hạng là: (999 - 101) : 2 + 1 = 450 (số hạng). Suy ra số chữ số là: 450 x 3 = 1350 (chữ số)
Từ 1001 đến 1017 có số số hạng là: (1017 - 1001) : 2 + 1 = 9 (số hạng). Suy ra số chữ số là: 9 x 4 = 36 (chữ số)
Tổng tất cả các chữ số của dãy là: 5 + 90 + 1350 + 36 = 1481 (chữ số)

Cho một số có hai chữ số. Nếu ta viết chữ số 2 vào bên trái số đó ta được số mới gấp 5 lần số đã cho. Tìm số đã cho. Đáp án: 50

Bài giải chi tiết:
Gọi số cần tìm là ab
Theo bài ra ta có: 2ab = 5 x ab
Phân tích theo cấu tạo số ta được: 200 + ab = 5 x ab
Suy ra: ab = 200 : 4 = 50

Chu vi một khu đất hình chữ nhật là 270m. Chiều rộng bằng 2/7 chiều dài. Tính diện tích khu đất ấy. Đáp án: 3150

Bài giải chi tiết:
Tổng của chiều rộng và chiều dài là: 270 : 2 = 135 (m)
Tỉ số giữa chiều rộng và chiều dài là: 2/7
Tổng số phần bằng nhau là: 2 + 7 = 9 (phần)
Chiều rộng là: 135 : 9 x 2 = 30 (m)
Chiều dài là: 135 - 30 = 105 (m)
Diện tích khu đất ấy là: 30 x 105 = 3150 (m2)

Có bao nhiêu số tự nhiên có hai chữ số mà chữ số hàng chục lớn hơn chữ số hàng đơn vị. Đáp án: 45

Bài giải chi tiết:
Nếu chữ số hàng chục là 1 thì có 1 số thỏa mãn đề bài (số 10)
Nếu chữ số hàng chục là 2 thì có 2 số thỏa mãn đề bài (số 20 và 21)

Nếu chữ số hàng chục là 9 thì có 9 số thỏa mãn đề bài (số 90, 91, …, 98)
Số các số tự nhiên có hai chữ số mà chữ số hàng chục lớn hơn chữ số hàng đơn vị là: 1 + 2 + … + 9 = (9 + 1) x 9 : 2 = 45 (số)

Có hai vòi chảy vào một bể nước. Nếu riêng vòi thứ nhất chảy 4 giờ thì đầy bể, riêng vòi thứ hai chảy 6 giờ thì đầy bể. Hỏi cả hai vòi cùng chảy hết bao nhiêu lâu bể sẽ đầy. Đáp án: 12/5

Bài giải chi tiết:
Trong 1 giờ, vòi thứ nhất chảy được: 1 : 4 = 1/4 (bể)
Trong 1 giờ, vòi thứ hai chảy được: 1 : 6 = 1/6 (bể)
Trong 1 giờ, cả hai vòi chảy được: 1/4 + 1/6 = 5/12 (bể)
Cả hai vòi cùng chảy thì thời gian để đầy bể là: 1: 5/12 = 12/5 (giờ)

Hiệu hai số là 129. Nếu bớt số lớn đi 15, thêm vào số bé 20 thì số bé bằng 3/5 số lớn. Tìm số bé. Đáp án: 121


Bài giải chi tiết:
Nếu bớt số lớn đi 15 và thêm vào số bé 20 thì hiệu mới sẽ là: 129 - 15 - 20 = 94
Tỉ số của chúng lúc này là: 3/5
Hiệu số phần bằng nhau là: 5 - 3 = 2 (phần)
Số bé sau khi thêm vào 20 đơn vị là: 94 : 2 x 3 = 141
Số bé lúc đầu là: 141 - 20 = 121

Hiệu hai số là 205. Số bé bằng 2/7 số lớn. Tìm số lớn. Đáp án: 287

Bài giải chi tiết:
Hiệu của hai số là: 205
Tỉ số của chúng là: 2/7
Hiệu số phần bằng nhau là: 7 - 2 = 5 (phần)
Số lớn là: 205 : 5 x 7 = 287

Khi chia A cho 117, ta được số dư là 9. Hỏi phải tăng thêm A bao nhiêu đơn vị để phép chia không dư và thương tăng lên 2 đơn vị? Đáp án: 225

Bài giải chi tiết:
Nếu muốn thương tăng thêm 2 đơn vị thì A cần tăng thêm là: 117 x 2 = 234 (đơn vị)
Vì A chia cho 117 dư 9 nên số đơn vị cần tăng thêm là: 234 - 9 = 225 (đơn vị)
Vậy A cần phải tăng thêm 225 (đơn vị) để phép chia không dư và thương tăng lên 2 đơn vị

Một khu vườn hình chữ nhật có chu vi 540m. Nếu tăng chiều dài đồng thời giảm chiều rộng đi 8m thì lúc đó chiều dài bằng 5/4 chiều rộng. Tính diện tích khu vườn đó. Đáp án: 18176

Bài giải chi tiết:
Tổng của chiều dài và chiều rộng là: 540 : 2 = 270 (m)
Nếu tăng chiều dài đồng thời giảm chiều rộng đi 8m thì tổng trên vẫn không thay đổi
Tỉ số của chúng lúc này là: 5/4
Tổng số phần bằng nhau là: 5 + 4 = 9 (phần)
Chiều dài khu vườn sau khi đã tăng thêm 8m là: 270 : 9 x 5 = 150 (m)
Chiều rộng khu vườn sau khi đã giảm đi 8m là: 270 - 150 = 120 (m)
Chiều dài khu vườn lúc đầu là: 150 - 8 = 142 (m)
Chiều rộng khu vườn lúc đầu là: 120 + 8 = 128 (m)
Diện tích khu vườn lúc đầu là: 142 x 128 = 18176 (m2)

Tìm số a47b là số có 4 chữ số khác nhau chia cho 9 dư 4 và chia 5 có số dư lớn nhất. Đáp án: 2479


Bài giải chi tiết:
Để số a47b chia cho 5 có số dư lớn nhất thì b phải bằng 4 hoặc 9. Vì a47b là số có 4 chữ số khác nhau cho nên ta loại trường hợp b = 4
Để số a479 chia cho 9 dư 4 thì a phải bằng 2 (2 + 4 + 7 + 9 = 22, chia cho 9 dư 4)
Vậy số cần tìm là: 2479

Tìm số thứ nhất biết số thứ nhất bằng 5/8 số thứ hai và nếu bớt số thứ hai đi 69 đơn vị thì ta được số thứ nhất. Đáp án: 115

Bài giải chi tiết:
Tỉ số của chúng là: 5/8
Hiệu của chúng là: 69
Hiệu số phần bằng nhau là: 8 - 5 = 3 (phần)
Số thứ nhất là: 69 : 3 x 5 = 115

Tìm y, biết: 7/4 - y x 5/6 = 1/2 + 1/3. Đáp án: 11/10


Tìm y là số tự nhiên, biết y chia hết cho 9 và 127 < y < 136. Đáp án: 135

Tổng 2 số là 166. Nếu lấy số thứ nhất chia cho số thứ hai thì được thương là 3 dư 2. Tìm số thứ nhất. Đáp án: 125

Bài giải chi tiết:
Tổng của 2 số là 166
Nếu chia hết thì tổng sẽ là: 166 - 2 = 164
Tỉ số giữa chúng là: 3/1
Tổng số phần bằng nhau là: 3 + 1 = 4 (phần)
Số thứ nhất là: 164 : 4 x 3 + 2 = 125

Tổng của 2 phân số là 7/6; phân số thứ nhất hơn phân số thứ hai là 1/3. Tìm phân số thứ nhất. Đáp án: 3/4


Bài giải chi tiết:
Tổng của 2 phân số là 7/6
Hiệu chúng là 1/3
Phân số thứ nhất là: (7/6 + 1/3) : 2 = 3/2 : 2 = 3/4

Trong hộp có số bi màu vàng nhiều gấp 4 lần số bi màu đỏ. Biết số bi màu vàng nhiều hơn số bi màu đỏ là 75 viên. Hỏi trong hộp có tất cả bao nhiêu viên bi? Đáp án: 125

Bài giải chi tiết:
Tỉ số giữa bi màu vàng và bi màu đỏ là: 4/1
Hiệu số phần bằng nhau là: 4 + 1 = 3 (phần)
Hiệu của chúng là: 75
Số bi màu vàng là: 75 : 3 x 4 = 100 (viên)
Số bi màu đỏ là: 100 - 75 = 25 (viên)
Tổng số bi trong hộp là: 100 + 25 = 125

Trong một phép chia cho 42 được thương là số tự nhiên chẵn lớn nhất có 2 chữ số, số dư là số tự nhiên lẻ chia hết cho 3 và 5. Tìm số bị chia. Đáp án: 4131

Trung bình cộng ba số bằng 150. Trong đó số thứ nhất hơn số thứ hai 15 đơn vị và kém số thứ ba 12 đơn vị. Tìm số thứ ba. Đáp án: 163

Bài giải chi tiết:
Tổng của ba số là: 150 x 3 = 450
Số thứ nhất là: (450 + 15 - 12) : 3 = 151
Số thứ ba là: 151 + 12 = 163

Trung bình cộng ba số bằng 180. Số thứ nhất gấp rưỡi số thứ hai và bằng 3/5 số thứ ba. Tìm số thứ nhất. Đáp án: 162


Bài giải chi tiết:
Tổng của ba số là: 180 x 3 = 540
Theo bài ra ta có sơ đồ sau:
Số thứ nhất: |===|===|===|
Số thứ hai: |===|===|
Số thứ ba: |===|===|===|===|===|
Tổng số phần bằng nhau là: 3 + 2 + 5 = 10 (phần)
Số thứ nhất là: 540 : 10 x 3 = 162

Trung bình cộng của hai phân số bằng 14/9. Nếu tăng phân số thứ hai gấp 4 lần thì trung bình cộng của chúng bằng 91/18. Tìm phân số thứ nhất. Đáp án: 7/9


Bài giải chi tiết:
Tổng của hai phân số là: 14/9 x 2 = 28/9
Tổng của 4 lần phân số thứ hai và phân số thứ nhất là 91/18 x 2 = 91/9
Phân số thứ hai là: (91/9 - 28/9) : 3 = 21/9
Phân số thứ nhất là: 28/9 - 21/9 = 7/9

Trung bình cộng của tử số và mẫu số của một phân số bằng 16. Nếu gấp tử số lên 3 lần thì phân số đó bằng 1. Tìm phân số đã cho. Đáp án: 8/24

Bài giải chi tiết:
Tổng của hai phân số là: 16 x 2 = 32
Tỉ số giữa tử số và mẫu số là: 1/3
Tổng số phần bằng nhau là: 1 + 3 = 4 (phần)
Tử số là: 32 : 4 = 8
Mẫu số là: 8 x 3 = 24
Phân số đó là: 8/24

thaodo


Thành viên xuất sắc
Thành viên xuất sắc
Các bạn có thể xem và tải toàn bộ Đề và đáp án vòng 5 thi Toán tiếng Việt (ViOlympic) lớp 5 năm học 2016 - 2017 tại đây.

Bài 1: Sắp xếp


Sắp xếp theo thứ tự bên dưới (từ trái qua phải, từ trên xuống dưới):


Bài 2: Cóc vàng tài ba

18 người làm xong một đoạn đường trong 5 ngày. Hỏi 30 người làm xong đoạn đường đó nhanh hơn mấy ngày? (Biết sức làm việc của mỗi người là như nhau). Đáp án: 2

Giải:
Số ngày công 18 người làm trong 5 ngày là: 18 x 5 = 90 (ngày công)
Thời gian 30 người làm xong đoạn đường đó là: 90 : 30 = 3 (ngày)
Thời gian 30 người làm xong đoạn đường đó nhanh hơn 18 người làm là: 5 - 3 = 2 (ngày)

An với Cường có trung bình cộng mỗi bạn 96 viên bi. Số bi của Cường gấp ba lần số bi của An. Hỏi An có bao nhiêu viên bi? Đáp án: 48 viên

Giải:
Tổng số bi hai bạn có là: 96 x 2 = 192 (viên)
Tỉ số giữa số bi của Cường và số bi của An là: 3 : 1
Tổng số phần bằng nhau là: 3 + 1 = 4 (phần)
Số bi của An là: 192 : 4 = 48 (viên)

Bao thứ nhất có nhiều hơn bao thứ hai 36kg gạo. Sau khi mỗi bao bán đi 10kg gạo thì số gạo còn lại ở bao thứ nhất bằng 5/2 số gạo còn lại ở bao thứ hai. Hỏi lúc đầu bao thứ nhất có bao nhiêu ki-lô-gam gạo? Đáp án: 70kg


Giải:
Hiệu số gạo ở hai bao có là: 36kg. Khi mỗi bao bán đi 10kg gạo thì hiệu trên vẫn không thay đổi
Tỉ số giữa số gạo ở bao thứ nhất và bao thứ hai là: 5 : 2
Tổng số phần bằng nhau là: 5 - 2 = 3 (phần)
Số gạo có ở bao thứ nhất lúc đầu là: 36 : 3 x 5 + 10 = 70 (kg)

Chu vi một hình chữ nhật bằng chu vi một hình vuông có cạnh là 15cm. Tính chiều dài hình chữ nhật đó biết số đo chiều rộng là số lẻ bé nhất có hai chữ số khác nhau. Đáp án: 17

Giải:
Chu vi hình chữ nhật là: 15 x 4 = 60 (cm)
Nửa chu vi hình chữ nhật là: 60 : 2 = 30 (cm)
Chiều dài hình chữ nhật là: 30 - 13 = 17 (cm)

Có hai vòi nước cùng chảy vào một bể không chứa nước. Nếu vòi thứ nhất chảy riêng thì sau 9 giờ bể sẽ đầy. Nếu vòi thứ hai chảy riêng thì sau 6 giờ bể sẽ đầy. Hỏi khi bể đã có sẵn 1/3 bể nước, mở cả hai vòi cùng chảy thì sau bao lâu bể sẽ đầy? Đáp án: 12/5 giờ


Giải:
Trong 1 giờ vòi thứ nhất chảy được: 1 : 9 = 1/9 (bể)
Trong 1 giờ vòi thứ hai chảy được: 1 : 6 = 1/6 (bể)
Trong 1 giờ cả 2 vòi cùng chảy được: 1/9 + 1/6 = 5/18 (bể)
Số nước cần có để bể đầy nước là: 1 - 1/3 = 2/3 (bể)
Cả 2 vòi cùng chảy thì thời gian đầy bể là: 2/3 : 5/18 = 2/3 x 18/5 = 12/5 (giờ)

Hai công nhân cùng làm xong một công việc trong 6 ngày. Nếu riêng người thứ nhất làm thì xong công việc trong 10 ngày? Hỏi nếu riêng người thứ hai thì xong công việc trong bao lâu? Đáp án: 15

Giải:
Trong 1 ngày người thứ nhất làm được: 1 : 10 = 1/10 (công việc)
Trong 1 ngày người thứ hai làm chảy được: 1 : 10 = 1/10 (công việc)
Số công việc của hai người công nhân làm chung trong 1 ngày là: 1/6 (công việc)
Số công việc của người thứ nhất làm trong 1 ngày là: 1/10 (công việc).
Số công việc của người thứ hai làm trong 1 ngày là: 1/6 - 1/10 = 1/15 (công việc).
Thời gian người thứ hai làm một mình xong công việc là: 1 : 1/15 = 15 (ngày)

Mẹ cho hai anh em 40 cái kẹo. Số kẹo của anh gấp rưỡi số kẹo của em. Hỏi mẹ cho anh nhiều hơn em bao nhiêu cái kẹo? Đáp án: 8

Giải:
Tổng số kẹo của hai anh em là 40 cái
Số kẹo của anh gấp rưỡi số kẹo của em và bằng 3 : 2
Tổng số phần bằng nhau là: 3 + 2 = 5 (phần)
Số kẹo em có là: 40 : 5 x 2 = 16 (cái)
Số kẹo anh có là: 40 - 16 = 24 (cái)
Số kẹo anh có nhiều hơn em có là: 24 - 16 = 8 (cái)

Một khu đất hình vuông có chu vi là 1km. Hỏi diện tích khu đất đó là bao nhiêu héc-ta? Đáp án: 6 1/4


Giải:
Đổi 1km = 10hm
Cạnh hình vuông là: 10 : 4 = 5/2 (hm)
Diện tích khu đất đó là: 5/2 x 5/2 = 25/4 = 6 1/4 (hm2)

Một khu vườn hình bình hành có chiều cao 22m, độ dài đáy gấp rưỡi chiều cao. Người ta chia khu vườn thành hai mảnh: mảnh trồng cây ăn quả có diện tích lớn hơn mảnh trồng rau xanh là 42m2. Tính diện tích mảnh đất trồng rau xanh. Đáp án: 342m2


Giải:
Độ dài đáy là: 22 x 1,5 = 33 (m)
Diện tích hình bình hành là: 22 x 33 = 726 (m2)
2 lần diện tích mảnh đất trồng rau là: 726 - 42 = 684 (m2)
Diện tích mảnh đất trồng rau là: 684 : 2 = 342 (m2)

Tìm số hạng tiếp theo của dãy: 1; 2; 3; 5; 8; 13; ... Đáp án: 21

Giải:
Qui luật của dãy số là: Số hạng sau bằng tổng 2 số hạng liền kề trước nó
Số hạng thứ bảy là: 8 + 13 = 21

Tìm số tự nhiên a thỏa mãn: (5/3 + 3/4) : (7/2 + 9/4) < a < 3 1/2 - 1/2. Đáp án: a = 2


Giải:
Ta có: 3 1/2 - 1/2 = 2,5
Suy ra: a = 2

Tìm y biết: y : 102 + 68 = 272. Đáp án: 20808

Giải:
Ta có: y : 102 + 68 = 272
y : 102 = 272 - 68
y = 204 x 102 = 20808

Tổng hai số là 63. Nếu gấp số thứ nhất lên hai lần và gấp số thứ hai lên 5 lần thì tổng hai số là 240. Tìm số thứ nhất. Đáp án: 25

Giải:
Tổng hai số là 63
Giả sử gấp cả hai số lên 5 lần thì tổng mới sẽ là: 63 x 5 = 315
Số thứ nhất là: (315 - 240) : (5 - 2) = 25

Tổng hai số là 406. Nếu gấp số thứ nhất lên 5 lần và giữ nguyên số thứ hai thì được tổng mới là 1062. Tìm số thứ nhất. Đáp án: 164

Giải:
Tổng hai số là 406
Giả sử gấp cả hai số lên 5 lần thì tổng mới sẽ là: 406 x 5 = 2030
Số thứ hai là: (2030 - 1062) : (5 - 1) = 242
Số thứ nhất là: 406 - 242 = 164

Tổng hai số là số lẻ lớn nhất có hai chữ số khác nhau. Hiệu hai số là 63. Tìm số lớn trong hai số đó. Đáp án: 80

Giải:
Tổng hai số là 97
Hiệu hai số là 63
Số lớn là: (97 + 63) : 2 = 80

Tổng hai số là số lớn nhất có hai chữ số. Tìm hiệu hai số đó biết nếu xóa chữ số 0 ở bên phải số lớn ta được số bé. Đáp án: 81

Giải:
Tổng hai số là 99
Nếu xóa chữ số 0 ở bên phải số lớn ta được số bé có nghĩa là số lớn gấp 10 lần số bé. Tỉ số giữa số lớn và số bé là: 10 : 1
Tổng số phần bằng nhau là: 10 + 1 = 11
Số bé là: 99 : 11 = 9
Số lớn là: 9 x 10 = 90
Hiệu hai số là: 90 - 9 = 81

Trung bình cộng của ba số là 52. Số thứ ba bằng trung bình cộng của số thứ nhất và số thứ hai. Số thứ nhất hơn số thứ hai là 24. Tìm số thứ nhất. Đáp án: 64

Giải:
Trung bình cộng của ba số là 52. Số thứ ba bằng trung bình cộng của số thứ nhất và số thứ hai. Suy ra: Số thứ ba bằng 52
Suy ra: Tổng số thứ nhất và số thứ hai là: 52 x 2 = 104
Số thứ nhất hơn số thứ hai là 24. Suy ra: Số thứ nhất là: (104 + 24) : 2 = 64

Trung bình cộng hai số là 189. Số thứ nhất là số chẵn lớn nhất có 2 chữ số. Tìm số thứ hai. Đáp án: 280

Giải:
Trung bình cộng hai số là 189. Suy ra: Tổng của hai số là: 189 x 2 = 378
Số thứ hai là: 378 - 98 = 280

Bài 3: Vượt chướng ngại vật

0,006dam2 = …dm2. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là… Đáp án: 60

0,07m2 = …cm2. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là… Đáp án: 700

0,67m2 = …dm2. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là… Đáp án: 67

1m2 = …dam2. Số thập phân thích hợp điền vào chỗ chấm là… Đáp án: 0,01

1m2 = …km2. Số thập phân thích hợp điền vào chỗ chấm là… Đáp án: 0,000001

1 tấn 20g = …kg. Số thập phân thích hợp điền vào chỗ chấm là… Đáp án: 1000,02

15 người làm xong một đoạn đường hết 1 tuần. Hỏi 21 người làm xong đoạn đường đó trong bao nhiêu ngày? (Biết sức làm việc của mỗi người như nhau). Đáp án: 5

Giải:
Tổng số ngày công 15 người làm trong 1 tuần (7 ngày) là: 15 x 7 = 105 (ngày công)
Thời gian 21 người làm xong đoạn đường đó là: 105 : 21 = 5 (ngày)

30dam2 = …hm2. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là… Đáp án: 0,3

An hái được 8 quả cam, ít hơn Bình 6 quả. Số cam Cường hái được bằng trung bình cộng hai bạn trên. Hỏi Cường hái được bao nhiêu quả cam? Đáp án: 11

Giải:
Số cam Bình hái được là: 8 + 6 = 14 (quả)
Số cam Cường hái được là: (8 + 14) : 2 = 11 (quả)

Bạn An mua 9 quyển vở hết 81000 đồng. Hỏi bạn Cúc mua 12 quyển vở cùng loại hết bao nhiêu tiền? Đáp án: 108000

Giải:
Giá tiền 1 quyển vở là: 81000 : 9 = 9000 (đồng)
Số tiền bạn Cúc phải trả là: 9000 x 12 = 108000 (đồng)

Cho các số 1, 3, 5, 7, 9. Có thể lập được bao nhiêu phân số bé hơn 1 mà tử số và mẫu số đều bé hơn 10? Đáp án: 10

Giải:
Để phân số bé hơn 1 thì tử phải bé hơn mẫu số
Nếu lấy số 1 làm tử số, lập được 4 phân số
Nếu lấy số 3 làm tử số, lập được 3 phân số
Nếu lấy số 5 làm tử số, lập được 2 phân số
Nếu lấy số 7 làm tử số, lập được 1 phân số
Số 9 lớn nhất nên không lập được phân số nào thỏa mãn điều kiện trên
Vậy: Tổng số phân số lập được là: 4 + 3 + 2 + 1 = 10 (phân số)

Để lát nền một sân gạch người ta phải dùng 400 viên gạch hình vuông cạnh 25cm. Vậy diện tích sân gạch là …m2. (Diện tích phần mạch vữa không đáng kể). Đáp án: 25


Giải:
Đổi 25cm = 0,25m
Diện tích 1 viên gạch là: 0,25 x 0,25 = 0,0625 (m2)
Diện tích sân gạch là: 0,0625 x 400 = 25 (m2)

Hiệu của hai số bằng 128. Số lớn hơn 7 lần số bé là 2 đơn vị. Tìm số lớn. Đáp án: 149

Giải:
Gọi số lớn là a, số nhỏ là b
Theo bài ra ta có: a - b = 128. Suy ra: b = a - 128 (1)
Ta lại có: a = 7 x b + 2 (2)
Thay (1) vào (2), ta được: a = 7 x (a - 128) + 2
a = 7 x a - 896 + 2
6 x a = 894
a = 894 : 6 = 149

Một hình chữ nhật có chu vi là 0,16m. Biết chiều rộng bằng 3/5 chiều dài. Diện tích hình chữ nhật là …mm2. Đáp án: 1500


Giải:
Đổi 0,16m = 160mm
Tổng chiều dài và chiều rộng là: 160 : 2 = 80 (mm)
Chiều rộng bằng 3/5 chiều dài. Suy ra: Tổng số phần bằng nhau là: 3 + 5 = 8 (phần)
Chiều rộng hình chữ nhật là: 80 : 8 x 3 = 30 (mm)
Chiều dài hình chữ nhật là: 80 - 30 = 50 (mm)
Diện tích hình chữ nhật là: 50 x 30 = 1500 (mm2)

Một khu đất hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 25m. Nếu mỗi chiều tăng thêm 5m thì diện tích tăng thêm 1250m2. Tính diện tích khu đất ban đầu. Đáp án: 14850

Giải:


Xét hình trên, ta thấy: Diện tích tăng thêm = diện tích hình (1) + (2) + (3) + (1)
Hình chữ nhật (2) có một cạnh là 25m và cạnh kia là 5m. Diện tích hình (2) là: 25 x 5 = 125m2
Hình vuông (3) có cạnh là 5m. Diện tích hình (3) là: 5 x 5 = 25m2
2 lần diện tích hình chữ nhật (1) là: 1250 - 125 - 25 = 1100m2
Suy ra diện tích hình chữ nhật (1) là: 1100 : 2 = 550m2
Hình chữ nhật (1) có chiều rộng là 5m. Suy ra chiều dài là: 550 : 5 = 110m
Hình chữ nhật (1) có chiều dài bằng chiều rộng hình chữ nhật ban đầu. Suy ra chiều rộng của hình chữ nhật ban đầu là 110m và chiều dài là: 110m + 25m = 135m
Do đó: Diện tích hình chữ nhật ban đầu là: 110 x 135 = 14850m2

Một khu đất hình chữ nhật có chiều rộng là 150m và bằng 3/4 chiều dài. Hỏi khu đất đó có diện tích bao nhiêu héc-ta? Đáp án: 3


Giải:
Chiều dài là: 150 : 3 x 4 = 200 (m)
Diện tích hình chữ nhật là: 200 x 150 = 30000 (m2)
Đổi 30000m2 = 3ha

Năm nay chị hơn em 8 tuổi. Hỏi khi tuổi chị là bao nhiêu thì tuổi chị gấp 5 lần tuổi em? Đáp án: 10

Giải:
Hiệu số tuổi của hai chị em là: 8 tuổi
Khi tuổi chị gấp 5 lần tuổi em thì tỉ số giữa tuổi chị và tuổi em là: 5 : 1
Hiệu số phần bằng nhau là: 5 - 1 = 4 (phần)
Tuổi của chị khi tuổi chị gấp 5 lần tuổi em là: 8 : 4 x 5 = 10 (tuổi)

Năm nay (2016), tuổi mẹ hơn 4 lần tuổi con là 4 tuổi. Biết tổng số tuổi của hai mẹ con năm nay là 54 tuổi. Hỏi mẹ sinh năm nào? Đáp án: 1972

Giải:
Gọi a là số tuổi của mẹ, b là số tuổi của con
Theo bài ra ta có: a = 4 x b + 4 (1)
Ta lại có: a + b = 54. Suy ra: b = 54 - a (2)
Thay (2) vào (1) ta được: a = 4 x (54 - a) + 4
a = 216 - 4 x a + 4
5 x a = 220
a = 220 : 5 = 44 (tuổi)
Năm sinh của mẹ là: 2016 - 44 = 1972

Tìm một số chia cho 9 dư 2, chia cho 5 có số dư lớn nhất và hai thương hơn kém nhau 26 đơn vị. Đáp án: 299

Giải:
Gọi a là thương của phép chia số đó cho 9 (a ≥ 0)
Theo bài ra ta có:
9 x a + 2 = 5 x (a + 26) + 4
9 x a + 2 =5 x a + 5 x 26 + 4
9 x a - 5 x a = 130 + 4 - 2
4 x a = 132
a = 132 : 4 = 33
Số phải tìm là: 9 x 33 + 2 = 299

Tìm số a723b biết số đó chia hết cho 9 nhưng chia cho 2 và 5 đều dư 1. Đáp án: 57231


Giải:
Vì số đó chia cho 2 và 5 đều dư 1, suy ra: b = 1
a7231 chia hết cho 9, suy ra: a = 5
Số phải tìm là: 57231

Tìm số thứ ba biết số thứ nhất bằng 3/7 số thứ hai và bằng ½ số thứ ba. Số thứ nhất kém số thứ hai là 164 đơn vị. Đáp án: 246


Giải:
Hiệu giữa số thứ hai và số thứ nhất là: 164
Tỉ số giữa số thứ nhất và số thứ hai là: 3/7
Hiệu số phần bằng nhau là: 7 - 3 = 4 (phần)
Số thứ nhất là: 164 : 4 x 3 = 123
Số thứ ba là: 123 x 2 = 246

Tìm x thỏa mãn: (22 + x)/49 = 5/7. Đáp án: 13


Giải:
Ta có: (22 + x)/49 = 5/7
(22 + x) x 7 = 5 x 49
22 x 7 + x x 7 = 245
x x 7 = 245 - 154 = 91
x = 91/7 = 13

Tính: 1 1/3 : 1 1/4 : 1 1/5 : 1 1/6 : 1 1/7 : 1 1/8 = ... (Nhập kết quả dưới dạng phân số tối giản). Đáp án: 16/27


Giải:


Tính: 1919/1212 + 51515151/36363636 = ... Đáp án: 3


Giải:
1919/1212 + 51515151/36363636
= 19/12 + 51/36
= 57/36 + 51/36
= 108/36
= 3

Tính giá trị của biểu thức rồi viết kết quả dưới dạng số thập phân. 1/8 : 1/3 x 1/5 = ... Đáp án: 0,075


Giải:


Tính giá trị của biểu thức rồi viết kết quả dưới dạng số thập phân. (4 1/5 - 3 1/2) x (7 1/2 - 6 3/5). Đáp án: 0,63


Giải:

Tổng ba số bằng 336. Số thứ hai bằng 3/5 số thứ nhất và bằng 3/8 số thứ ba. Tìm số thứ ba. Đáp án: 168


Giải:
Gọi số thứ nhất là a, số thứ hai là b, số thứ ba là c
Theo bài ra ta có: a + b + c = 336 (1)
Ta lại có: b = 3/5 x a. Suy ra: a = 5/3 x b (2)
Ta cũng có: b = 3/8 x c. Suy ra: c = 8/3 x b (3)
Thay (2) và (3) vào (1), ta được: 5/3 x b + b + 8/3 x b = 336
5/3 x b + 3/3 x b + 8/3 x b = 336
16/3 x b = 336
b = 336 x 3 : 16 = 63
Thay b = 63 vào (3), ta được: c = 8/3 x 63 = 168

Tổng của hai số bằng 120. Lấy số thứ nhất chia cho số thứ hai ta được thương bằng 4 dư 5. Tìm số thứ nhất. Đáp án: 97

Giải:
Gọi số thứ nhất là a, số thứ hai là b
Theo bài ra ta có: a + b = 120 (1)
Ta lại có: a = 4 x b + 5 (2)
Thay (2) vào (1), ta được: 4 x b + 5 + b = 120
5 x b = 120 - 5
b = 115 : 5 = 23
Số thứ nhất là: 120 - 23 = 97

Tổng số tuổi hiện nay của hai anh em là 48 tuổi. Tuổi em bằng 3/5 tuổi anh. Hỏi anh hơn em bao nhiêu tuổi? Đáp án: 12


Giải:
Tổng số phần bằng nhau của tuổi hai anh em là: 3 + 5 = 8 (phần)
Tuổi em là: 48 : 8 x 3 = 18 (tuổi)
Tuổi anh là: 48 - 18 = 30 (tuổi)
Tuổi anh hơn tuổi em là: 30 - 18 = 12 (tuổi)

Trung bình cộng của 3 số là 67; trong đó số thứ ba bằng ½ số thứ nhất. Nếu gấp số thứ nhất và số thứ ba lên 2 lần thì trung bình cộng ba số lúc này là 118. Tìm số thứ hai. Đáp án: 48


Giải:
Gọi số thứ nhất là a, số thứ hai là b, số thứ ba là c
Theo bài ra ta có: a + b + c = 67 x 3 = 201 (1)
Ta lại có: 2 x (a + c) + b = 118 x 3 = 354. Suy ra: a + c = 354 - 201 = 153 (2)
Thay (2) vào (1), ta được: b = 201 - 153 = 48

Từ các chữ số 0; 1; 3; 6 lập tất cả các số thập phân mà phần thập phân có một, hai hay ba chữ số và ở mỗi số có đủ bốn chữ số trên, mỗi chữ số xuất hiện một lần. Lập được tất cả … số như vậy. Đáp án: 60

Giải:
* Nếu có 1 chữ số ở phần nguyên thì số thập phân có dạng: a,bcd
- Có 4 cách chọn a
- Có 3 cách chọn b (b≠a)
- Có 2 cách chọn c (c≠a, c≠b)
- Có 1 cách chọn d (d≠a, d≠b, d≠c)
Có 4 x 3 x 2 x 1=24 số thập phân có dạng a,bcd
* Nếu có 2 chữ số ở phần nguyên thì số thập phân có dạng: ab,cd
- Có 3 cách chọn a (a≠0)
- Có 3 cách chọn b (b≠a)
- Có 2 cách chọn c (c≠a,c≠b)
- Có 1 cách chọn d (d≠a, d≠b, d≠c)
Có 3 x 3 x 2 x 1=18 số thập phân có dạng ab,cd
* Nếu có 3 chữ số ở phần nguyên thì số thập phân có dạng: abc,d
- Có 3 cách chọn a (a≠0)
- Có 3 cách chọn b (b≠a)
- Có 2 cách chọn c (c≠a,c≠b)
- Có 1 cách chọn d (d≠a, d≠b, d≠c)
Có 3 x 3 x 2 x 1=18 số thập phân có dạng abc,d
Vậy: Có thể lập được tất cả là: 24 + 18 + 18 = 60 số thập phân như vậy

Tử số và mẫu số của một phân số (nhỏ hơn 1) là hai số lẻ liên tiếp có tổng bằng 32. Tìm phân số đó. Đáp án: 15/17

[/url]

Giải:
Tử số và mẫu số của phân số là hai số lẻ liên tiếp. Suy ra: Hiệu của chúng bằng 2
Tử số là: (32 - 2) : 2 = 15
Mẫu số là: 17
Phân số phải tìm là 15/17

Viết >; =; <: 12ha120m2 … 121,2dam2. Đáp án: >

thaodo


Thành viên xuất sắc
Thành viên xuất sắc
Các bạn có thể xem và tải toàn bộ Đề và đáp án vòng 6 thi Toán tiếng Việt (ViOlympic) lớp 5 năm học 2016 - 2017 tại đây.

Bài thi số 1: Cóc vàng tài ba

3m34cm = …m. Đáp án: 3,34

3m29cm2 = m2. Đáp án: 3 9/10000


4 tấn 18dag = … tấn. Đáp án: 4,00018

7km245m2 = ...km2. Đáp án: 7,00002517 tạ 3g = … kg. Đáp án: 1700,003

135ha 5m2 = … km2. Đáp án: 1,350005

Bạn Nam có 45 viên bi, như vậy là bằng một nửa số bi của bạn Tuấn. Bạn Tuấn lại có số bi bằng 1/6 tổng số b của bạn Tuấn và bạn Hùng. Hỏi cả 3 bạn có bao nhiêu viên bi? Đáp án: 585


Giải:
Số bi của bạn Tuấn là: 45 x 2 = 90 (viên)
Số phần bi của bạn Hùng là: 1 - 1/6 = 5/6
Số bi của bạn Hùng là: 90 x 5 = 450 (viên)
Tổng số bi của cả 3 bạn là: 45 + 90 + 450 = 585 (viên)

Cho 4 chữ số: 0; 1; 2 và 3. Từ bốn chữ số đã cho, viết được bao nhiêu số thập phân có một chữ số ở phần thập phân và nhỏ hơn 200? (Mỗi chữ số đã cho xuất hiện ở mỗi cách viết đúng 1 lần). Đáp án: 6

Giải:
Vì số thập phân có một chữ số ở phần thập phân và nhỏ hơn 200 nên ta có:
1 cách chọn chữ số hàng trăm (chữ số 1)
3 cách chọn chữ số hàng chục (trừ chữ số 1)
2 cách chọn chữ số hàng đơn vị (trừ chữ số hàng trăm và hàng chục)
1 cách chọn phần thập phân (chữ số còn lại)
Theo quy tắc nhân, ta có: 1 x 3 x 2 x 1= 6 (số)

Cho 5 điểm như hình vẽ sau. Khi nối 5 điểm đó với nhau ta được bao nhiêu đoạn thẳng? Đáp án: 65


Giải:
Số đoạn thẳng là: 4 x 5 : 2 = 10 (đoạn thẳng)

Cho dãy số …; 492; 495; 498. Tìm số hạng đầu tiên của dãy số sau biết dãy số có 100 số hạng. Đáp án: 201

Giải:
Qui luật của dãy số là: Số hạng tiếp theo bằng số hạng liền trước cộng thêm 3
Áp dụng công thức: Số đầu = Số cuối - (Số số hạng - 1) x Đơn vị khoảng cách
Ta được: 498 - 99 x 3 = 201

Cho hình vuông ABCD. Biết diện tích của hình vuông có cạnh gấp đôi cạnh hình vuông ABCD là 144m2. Hỏi hình vuông có cạnh gấp 3 lần cạnh hình vuông ABCD có diện tích là bao nhiêu mét vuông? Đáp án: 324m2

Giải:
Cạnh gấp đôi thì diện tích gấp 4 lần. Do đó diện tích hình vuông ABCD là: 144 : 4 = 36 (m2)
Cạnh gấp 3 lần thì diện tích gấp 9 lần. Do đó diện tích hình vuông có cạnh gấp 3 lần cạnh hình vuông ABCD có diện tích là: 36 x 9 = 324 (m2)

Cho hình vuông ABCD có diện tích 64cm2. Nối 4 trung điểm của các cạnh hình vuông ABCD ta được hình vuông thứ nhất. Nối 4 trung điểm của các cạnh hình vuông thứ nhất ta được hình vuông thứ hai. Tính diện tích hình vuông thứ hai. Đáp án: 16cm2

Giải:


Chu vi một khu đất hình chữ nhật bằng 270m. Nếu tăng chiều rộng; đồng thời giảm chiều dài đi 4m thì lúc đó chiều dài bằng 7/2 chiều rộng. Tìm diện tích khu đất đó. Đáp án: 2834m2


Giải:
Nếu tăng chiều rộng; đồng thời giảm chiều dài đi 4m thì tổng của chiều rộng và chiều dài khu đất vẫn không đổi và bằng: 270 : 2 = 135 (m)
Sau khi tăng chiều rộng và đồng thời giảm chiều dài đi 4m thì tỉ số giữa chiều dài và chiều rộng là: 7/2
Tổng số phần bằng nhau là: 7 + 2 = 9 (phần)
Chiều dài sau khi giảm đi 4m là: 135 : 9 x 7 = 105 (m)
Chiều rộng sau khi tăng thêm 4m là: 135 : 9 x 2 = 30 (m)
Chiều dài ban đầu là: 105 + 4 = 109 (m)
Chiều rộng ban đầu là: 30 - 4 = 26 (m)
Diện tích khu đất đó là: 109 x 26 = 2834 (m2)

Hình vuông thứ nhất được tạo bởi việc nối 4 trung điểm của các cạnh hình vuông ABCD. Suy ra: Hình vuông thứ nhất có diện tích bằng một nửa diện tích hình vuông ABCD và bằng: 64 : 2 = 32 (cm2)
Hình vuông thứ hai được tạo bởi việc nối 4 trung điểm của các cạnh hình vuông thứ nhất. Suy ra: Hình vuông thứ hai có diện tích bằng một nửa diện tích hình vuông thứ nhất và bằng: 32 : 2 = 16 (cm2)

Có hai kho gạo A và B, biết khi chuyển từ kho B sang A là 7560kg gạo thì số gạo của hai kho bằng nhau. Vậy lúc đầu kho B nhiều hơn kho A …kg. Đáp án: 15120

Giải:
Lúc đầu kho B nhiều hơn kho A là: 7560 x 2 = 15120 (kg)

Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 5dam24m2 = ... Đáp án: 50400

Gia đình Tý có 4 người. Bố Tý năm nay 42 tuổi, gấp 7 lần tuổi Tý. Tuổi mẹ Tý hơn 6 lần tuổi Tý là 4 tuổi. Tuổi anh Tý kém tuổi trung bình cộng của cả nhà là 16 tuổi. Hỏi anh Tý năm nay mấy tuổi? Đáp án: 8

Hai công nhân cùng làm chung một công việc hết 6 giờ. Nếu riêng người thứ nhất làm thì sau 8 giờ xong việc. Hỏi nếu riêng người thứ hai làm việc thì sau bao nhiêu lâu xong 1/3 công việc đó? Đáp án: 8


Giải:
Số công việc của hai người thợ làm chung trong 1 giờ: 1/6 (công việc)
Số công việc của người thợ thứ nhất làm trong 1 giờ: 1/8 (công việc)
Số công việc của người thợ thứ hai làm trong 1 giờ: 1/6 - 1/8 = 1/24 (công việc)
Thời gian người thợ thứ hai làm một mình xong công việc: 1 : 1/24 = 24 (giờ)
Thời gian người thợ thứ hai làm một mình xong 1/3 công việc: 24 x 1/3 = 8 (giờ)

Hiện nay em kém anh 6 tuổi. Biết rằng 4 năm nữa tuổi em sẽ bằng 3/8 tổng số tuổi của hai anh em. Vậy tuổi anh hiện nay là … tuổi. Đáp án: 11


Giải:
Hiệu số tuổi của hai anh em 4 năm nữa vẫn là 6 tuổi
Coi tổng số tuổi của hai anh em 4 năm nữa là 8 phần bằng nhau
Khi đó, tuổi em là 3 phần bằng nhau và tuổi anh là: 8 - 3 = 5 phần bằng nhau
Hiệu số phần bằng nhau là: 5 - 3 = 2 (phần)
Tuổi anh sau 4 năm nữa là: 6 : 2 x 5 = 15 (tuổi)
Tuổi anh hiện nay là: 15 - 4 = 11 (tuổi)

Hiệu 2 phân số bằng 2 3/7; phân số thứ nhất bằng 1/4 phân số thứ hai. Tìm phân số thứ hai. Đáp án: 68/21


Giải:
Hiệu 2 phân số bằng 17/7
Hiệu số phần bằng nhau là: 4 - 1 = 3 (phần)
Phân số thứ hai là: 17/7 : 3 x 4 = 68/21

Mẹ sinh con năm 28 tuổi. Hỏi khi mẹ bao nhiêu tuổi thì 9 lần tuổi con bằng 5 lần tuổi mẹ? Đáp án: 63 tuổi

Giải:
Hiệu số tuổi của hai mẹ con là 28 tuổi
Khi 9 lần tuổi con bằng 5 lần tuổi mẹ thì tỉ số tuổi của hai mẹ con là: 9/5
Hiệu số phần bằng nhau là: 9 - 5 = 4 (phần)
Tuổi anh sau 4 năm nữa là: 28 : 4 x 9 = 63 (tuổi)

Một bếp ăn dự trữ đủ cho 60 người ăn trong 15 ngày. Sau đó có 15 người đến thêm nên số gạo đó sẽ hết sớm hơn dự định là bao nhiêu ngày? (Mức ăn mỗi người như nhau). Đáp án: 3 ngày

Giải:
Số suất ăn mà bếp ăn đã chuẩn bị là: 60 x 15 = 900 (suất)
Thời gian ăn hết số gạo đã chuẩn bị là: 900 : (60 + 15) = 12 (ngày)
Số gạo đó sẽ hết sớm hơn dự định là: 15 - 12 = 3 (ngày)

Một cửa hàng bán vải, ngày đầu bán được 514 mét vải, như vậy là bán kém ngày thứ hai là 36m và bán nhiều hơn ngày thứ ba là 216m. Hỏi trung bình mỗi ngày bán được bao nhiêu mét vải? Đáp án: 454

Giải:
Trung bình mỗi ngày bán được số mét vải là: 514 x 3 + 36 - 216 = 454 (m)

Một đội công nhân có 8 người làm xong một công việc trong 6 ngày. Nay muốn làm xong công việc đó sớm 2 ngày thì cần thêm bao nhiêu công nhân? (Biết mức làm mỗi người như nhau). Đáp án: 4


Giải:
Tổng số ngày công 8 người làm trong 6 ngày là: 8 x 6 = 48 (ngày công)
Số công nhân cần để làm xong công việc đó sớm 2 ngày là: 48 : 4 = 12 (công nhân)
Số công nhân cần thêm để làm xong công việc đó sớm 2 ngày là: 12 - 8 = 4 (công nhân)

Một đội công nhân có 8 người, trong 6 ngày họ đắp xong 360m đường. Hỏi nếu một đội công nhân có 12 người đắp 1080m đường trong bao nhiêu ngày? (Biết sức lao động của mỗi người như nhau). Đáp số: 12 ngày


Giải:
Số mét đường 1 người làm được trong 1 ngày là: 360 : 8 : 6 = 7,5 (m)
Thời gian để đội công nhân có 12 người đắp xong 1080m đường là: 1080 : 7,5: 12 = 12 (ngày)

Ghi chú: Bài này bạn ngominhduc06 có đăng ở phần trên nhưng không cho lời giải nên mình làm luôn.

Một đội công nhân có 40 người được giao hoàn thành một công việc trong 27 ngày. Sau khi làm việc được 1 tuần, có 10 công nhân được điều đến thêm. Hỏi đội công nhân đó sẽ hoàn thành công việc còn lại trong bao nhiêu ngày? Đáp án: 16

Giải:
Tổng số ngày công 40 người làm trong 27 ngày là: 40 x 27 = 1080 (ngày công)
Số ngày công 40 người làm trong 1 tuần là: 40 x 7 = 280 (ngày công)
Số ngày công cần để hoàn thành xong công việc còn lại là: 1080 - 280 = 800 (ngày công)
Thời gian cần để đội công nhân hoàn thành xong công việc còn lại là: 800 : (40 + 10) = 16 (ngày)

Một đơn vị vận tải được giao chuyển một số hàng lên vùng cao. Nếu huy động 18 xe thì mỗi xe chở 24 chuyến sẽ hết số hàng đó. Nếu huy động 12 xe cùng loại thì mỗi xe phải chở tăng thêm bao nhiêu chuyến? Đáp án: 12

Giải:
Khối lượng hàng cần chuyển là: 18 x 24 = 432 (chuyến)
Nếu huy động 12 xe cùng loại thì mỗi xe phải chở số chuyến là: 432 : 12 = 36 (chuyến)
Nếu huy động 12 xe cùng loại thì mỗi xe phải chở tăng thêm số chuyến là: 36 - 24 = 12 (chuyến)

Một hình chữ nhật có chu vi là 140m. Tính diện tích hình chữ nhật, biết rằng nếu kéo chiều rộng thêm 1/3 chiều rộng và giữ nguyên chiều dài thì hình chữ nhật thành hình vuông. Đáp án: 1200m2


Giải:
Tổng của chiều dài và chiều rộng là: 140 : 2 = 70 (m)
Nếu kéo chiều rộng thêm 1/3 chiều rộng và giữ nguyên chiều dài thì hình chữ nhật thành hình vuông. Suy ra: 4/3 chiều rộng thì bằng chiều dài
Tổng số phần bằng nhau là: 4 + 3 = 7 (phần)
Chiều rộng là: 70 : 7 x 3 = 30 (m)
Chiều dài là: 70 - 30 = 40 (m)
Diện tích hình chữ nhật là: 30 x 40 = 1200 (m2)

Một học sinh khi làm phép nhân một số có ba chữ số với số có hai chữ số. Do sơ suất học sinh đó đã viết nhầm chữ số hàng đơn vị của số có hai chữ số là 2 thành 8 nên tích tìm được là 2034. Biết tích đúng là 1356. Tìm số có ba chữ số. Đáp án: 113

Giải:
Do viết nhầm nên tích mới đã tăng thêm 8 - 2 = 6 lần số có ba chữ số.
Vậy số có 3 chữ số là: (2034 - 1356) : 6 = 113

Một mảnh đất hình chữ nhật có diện tích 90m2, chiều rộng bằng 30dm. Tính chiều dài mảnh đất đó. Đáp án: 300dm

Giải:
Đổi 90m2 = 9000dm2
Chiều dài mảnh đất đó là: 9000 : 30 = 300 (dm)

Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài bằng 3/2 chiều rộng. Các số đo chiều dài và chiều rộng theo đơn vị mét là các số tự nhiên. Biết rằng diện tích mảnh vườn đó ở trong khoảng từ 90m2 đến 100m2. Vậy chu vi mảnh vườn đó là …m. Đáp án: 40

Giải:
Vì chiều dài bằng 3/2 chiều rộng, nên ta có thể chia hình chữ nhật thành: 3 x 2 = 6 hình vuông nhỏ bằng nhau. Suy ra: Số đo diện tích của hình chữ nhật là một số chia hết cho 6
Từ 90 đến 100 có 2 số chia hết cho 6 là 90 và 96
Nếu diện tích là 90m2 thì mỗi hình vuông nhỏ có diện tích là: 90 : 6 = 15 (m2). Không có hình vuông nào có số đo là số tự nhiên mà có diện tích 15m2 (loại trường hợp này)
Nếu diện tích là 96m2 thì mỗi hình vuông nhỏ có diện tích là: 96 : 6 = 16 (m2). Suy ra mỗi hình vuông nhỏ có cạnh là 4m
Chiều dài hình chữ nhật là: 4 x 3 = 12 (m)
Chiều rộng hình chữ nhật là:  4 x 2 = 8 (m)
Chu vi hình chữ nhật là: (12 + 8) x 2 = 40 (m)

Một miếng bìa hình bình hành có chu vi bằng 2m. Nếu bớt chiều dài đi 20cm thì ta được miếng bìa hình thoi có diện tích 12dm2. Tìm diện tích miếng bìa hình bình hành đó. Đáp án: 18dm2

Giải:
Đổi: 2m = 20dm; 20cm = 2dm
Nửa chu vi hình bình hành: 20 : 2 = 10 (dm)
Chiều dài hình bình hành: (10 + 2) : 2 = 6 (dm)
Cạnh hình thoi: 6 - 2 = 4 (dm)
Chiều cao hình thoi cùng là chiều cao hình bình hành: 12 : 4 = 3 (dm)
Diện tích hình bình hành: 6 x 3 = 18 (dm2)

Một người đem thúng trứng ra chợ bán. Buổi sáng bán được 3/5 số trứng, như vậy bán gấp 2 lần buổi chiều bán. Trong thúng còn lại 6 quả. Hỏi người đó đã đem ra chợ bán bao nhiêu quả? Đáp án: 60


Giải:
Phân số chỉ số trứng buổi chiều bán là: 3/5 : 2 = 3/10 (số trứng)
Phân số chỉ số trứng hai lần bán là: 3/5 + 3/10 = 9/10 (số trứng)
Phân số chỉ 6 quả trứng là: 1 - 9/10 = 1/10 (số trứng)
Người đó đã đem số quả trứng ra chợ bán là: 6 : 1/10 = 60 (quả trứng)

Một sợi dây đồng uốn thành một hình vuông có cạnh là 8dm1cm. Cũng dây đó uốn thành một hình tam giác có ba cạnh bằng nhau thì mỗi cạnh dài …dm. Đáp án: 10,8


Giải:
Sợi dây đồng dài là: 8,1 x 4 = 32,4 (dm)
Cạnh hình tam giác dài là: 32,4 : 3 = 10,8 (dm)

Năm nay tuổi mẹ hơn tuổi con là 25 tuổi. Hai năm trước đây, tuổi mẹ bằng 7/5 hiệu số tuổi hai mẹ con. Vậy mẹ năm nay … tuổi. Đáp án: 37


Giải:
Hiệu số tuổi hai mẹ con là 25 tuổi
Tuổi mẹ hai năm trước đây là: 25 : 5 x 7 = 35 (tuổi)
Tuổi mẹ hiện nay là: 35 + 2 = 37 (tuổi)

Sách toán 5 có 188 trang. Để đánh số trang cuốn sách đó từ trang 1 đến hết cần tất cả bao nhiêu chữ số? Đáp án: 456

Giải:
Từ trang 1 đến trang 9 cần dùng 9 chữ số
Từ trang 10 đến trang 99 cần dùng số chữ số là: (99 - 10 + 1) x 2 = 180 (chữ số)
Từ trang 100 đến trang 188 cần dùng số chữ số là: (188 - 100 + 1) x 3 = 267 (chữ số)
Số chữ số cần dùng để đánh số cho 188 trang trên là: 9 + 180 + 267 = 456 (chữ số)

Số 127,05 có phần thập phân là ... Đáp án: 5/100

Tìm chữ số x biết 9,6x8 > 9,688. Đáp án: x = 9


Tìm một số biết nếu lấy số đó trừ đi 7, được bao nhiêu chia 2 rồi nhân 3, cuối cùng cộng với 5 thì được 212. Đáp án: 145

Giải:
(212 - 5) : 3 x 2 + 7 = 145

Tìm số nhỏ nhất có 5 chữ số khác nhau ab82c khi chia cho 3 và 5 đều dư 2. Đáp án: 15827


Tìm số trung bình cộng của tất cả các số lẻ có hai chữ số chia hết cho 5. Đáp án: 55

Giải:
Số hạng đầu là: 15
Số hạng cuối là: 95
Trung bình cộng của tất cả các số lẻ có hai chữ số chia hết cho 5 là: (15 + 95) : 2 = 55

Tìm số tự nhiên x biết: 42,95 < x < 43,01. Đáp án: x = 43

Tổng của hai số lẻ là 120, biết giữa 2 số lẻ đó có 5 số chẵn. Tìm số lẻ lớn hơn trong hai số lẻ đó. Đáp án: 65

Giải:
Giữa 2 số lẻ đó có 5 số chẵn. Suy ra: Hiệu hai số là: 5 x 2 = 10
Số lớn là: (120 + 10) : 2 = 65

Trên bản đồ có tỉ lệ xích 1 : 5000, một sân chơi có chiều dài 2cm3mm, chiều rộng 8mm. Tính diện tích sân chơi đó. Đáp án: 4600

Giải:
Đổi 2cm3mm = 23mm
Chiều dài thực tế của sân chơi là: 23 x 5000 = 115000 (mm)
Chiều rộng thực tế của sân chơi là: 8 x 5000 = 40000 (mm)
Diện tích sân chơi là: 115000 x 40000 = 4600000000 (mm2)
Đổi 4600000000mm2 = 4600m2

Trong cùng một thời gian, An đi được quãng đường 1km95m, Bình đi được quãng đường 1,95km, Sơn đi được quãng đường 1059m và Nam được quãng đường  km. Quãng đường đi dài nhất là… Đáp án: 1,95km


Trung bình cộng của 3 số bằng 70. Trong đó số thứ nhất gấp đôi số thứ ba. Nếu gấp đôi số thứ nhất và số thứ ba thì trung bình cộng của ba số đó bằng 99. Tìm số thứ nhất. Đáp án: 58


Giải:
Tổng của 3 số là: 70 x 3 = 210
Tổng của 2 lần số thứ nhất và số thứ ba với số thứ hai là: 99 x 3 = 297
Tổng của số thứ nhất và số thứ ba là: 297 - 210 = 87
Theo bài ra ta có sơ đồ:
Số thứ nhất: !-------!-------!
Số thứ ba:    !-------!
Tổng số phần bằng nhau: 1 + 2 = 3 (phần)
Số thứ nhất là: 87 : 3 x 2 = 58

Ghi chú: Bài này bạn ngominhduc06 có đăng ở phần trên nhưng không cho lời giải nên mình làm luôn.

Từng gói đường cân nặng lần lượt là: 3080g; 3kg800g; 3,8kg; 3,008kg. Gói đường cân nhẹ nhất là... Đáp án: 3,008kg


Viết số 0,009 dưới dạng số thập phân ta được… Đáp án: 9/1000


Viết số 1,075 dưới dạng số thập phân ta được… Đáp án: 1075/1000


Viết số thập phân 80,050 dưới dạng gọn nhất ta được ... Đáp án: 80,05


Viết số thập phân: Một triệu đơn vị, một phần triệu đơn vị. Đáp án: 1 000 000,000001


Bài thi số 2: Sắp xếp


Sắp xếp theo bảng bên dưới (từ trái qua phải, từ trên xuống dưới):

12mm
0,4dm
9cm
17cm
1,9dm
2,5dm
4,5dm
8dm
1,2m
14dm
1,45m
1,6m
1m 65cm
1,75m
1,9m
2,1m
2m 2dm
2,5m
5m
1dam
15m
2dam
25m
5,1dam
0,8hm
1,5hm
19dam
2,05hm
1,5km
18hm
2km 5hm
4,5km
5km 12dam
5km 4hm
  

Bài thi số 3: Đi tìm kho báu

6m2317dm2 = …dm2. Số thích hợp để viết vào chỗ trống là ... Đáp án: 917


Cho dãy số: …; 51; 57; 63. Tìm số hạng đầu tiên của dãy số có 10 số hạng trên. Đáp án: 9


Giải:
Qui luật của dãy số là: Số hạng tiếp theo bằng số hạng liền kề trước nó cộng 6
Áp dụng công thức: Số đầu = Số cuối - (Số số hạng - 1) x Đơn vị khoảng cách. Ta được:
Số đầu = 63 - 9 x 6 = 9

Cho dãy số 10; 11; 12; 13; 14; …; x. Tìm x để số chữ số gấp 4 lần số số hạng trong dãy. Đáp án: 11079

Giải:
Nếu dãy số chỉ có số có 4 chữ số thì số chữ số trong dãy luôn luôn gấp 4 lần số các số
Dãy số 10; 11, ...; 99 có: (99 - 10) + 1 = 90 (số) và có tổng các chữ số là: 90 x 2 = 180 (chữ số)
Dãy số 100; 101; ... ; 999 có : (999 - 100) + 1 = 900 (số) và có tổng các chữ số là: 900 x 3 = 2700 (chữ số)
2 dãy số trên có: 90 + 900 = 990 (số) và có tổng các chữ số là: 180 + 2700 = 2880 (chữ số)
Để tổng các chữ số gấp 4 lần số các số thì hai dãy số trên cần thêm: 990 x 4 - 2880 = 1080 (chữ số)
Số có 5 chữ số gấp 4 lần nó và dư 1 chữ số. Để tìm được x, dãy số 10000; 10001; .... x phải có 1080 số
Vậy số x cần tìm là: 100000 + 1080 - 1 = 11079

Cho hai số 59 và 19. Hãy tìm một số a sao cho đem mỗi số đã cho cộng thêm a đơn vị thì được hai số mới có thương là 3. Đáp án: 1

Giải:
Khi 2 số cùng thêm a thì hiệu vẫn không đổi và bằng: 59 - 19 = 40
Hiệu số phần bằng nhau: 3 - 1 = 2 (phần)
Số a là: 40 : 2 - 19 = 1

Cho một hình chữ nhật có chu vi là 5m, biết chiều dài gấp rưỡi chiều rộng. Vậy diện tích của hình chữ nhật đó là ...cm2. Đáp án: 15000

Giải:
Nửa chu vi hình chữ nhật là: 5 : 2 = 2,5 (m)
Đổi: 2,5 m = 250cm
Tỉ số giữa chiều dài và chiều rộng là: 3/2
Tổng số phần bằng nhau là: 2 + 3 = 5 (phần)
Chiều rộng là: 250 : 5 x 2 = 100 (cm)
Chiều dài là: 250 - 100 = 150 (cm)
Diện tích hình chữ nhật là: 100 x 150 = 15000 (cm2)

Chu vi hình vuông là 8/5 m. Diện tích hình vuông đó là …m2. (Nhập kết quả dưới dạng phân số tối giản). Đáp án: 4/25


Giải:
Cạnh hình vuông là: 8/5 : 4 = 2/5 (m)
Diện tích hình vuông là: 2/5 x 2/5 = 4/25 (m2)

Có bao nhiêu số chẵn có ba chữ số chia hết cho 9? Đáp án: 50

Giải:
Số hạng đầu tiên là: 108
Số hạng cuối cùng là: 990
Số số hạng là: (990 - 108) : 18 + 1 = 50

Cô giáo chia kẹo cho các cháu. Nếu chia mỗi cháu 3 cái thì thừa 5 cái. Nếu chia mỗi cháu 4 cái thì thiếu 12 cái. Hỏi cô giáo có bao nhiêu cái kẹo? Đáp án: 56


Giải:
Gọi a là số lượng các cháu
Theo bài ra ta có:
3 x a + 5 = 4 x a - 12
4 x a - 3 x a = 12 + 5
a = 17
Số lượng kẹo cô giáo có là: 3 x 17 + 5 = 56 (cái kẹo)

Hai anh em đi mua sách vở hết tất cả 255000 đồng, biết 2/3 số tiền sách vở của em bằng 3/4 số tiền sách vở của anh. Hỏi anh đã mua sách vở hết bao nhiêu tiền? Đáp án: 120000


Giải:
2/3 số tiền sách vở của em bằng 3/4 số tiền sách vở của anh. Suy ra: Tỉ số giữa số tiền sách vở của anh và số tiền sách vở của em là: 2/3 : 3/4 = 2/3 x 4/3 = 8/9
Tổng số phần bằng nhau là: 8 + 9 = 17
Anh đã mua sách vở hết số tiền là: 255000 : 17 x 8 =120000 (đồng)

Hai thùng chứa tổng cộng 82 lít, biết rằng nếu bớt ở thùng thứ nhất đi 8 lít thì thùng thứ nhất còn nhiều hơn thùng thứ hai 10 lít. Hỏi mỗi thùng lúc đầu có bao nhiêu lít dầu? Đáp án: 50 và 32


Giải:
Thùng thứ nhất có số dầu nhiều hơn thùng thứ hai là: 8 + 10 = 18 (lít)
Số dầu ở thùng thứ nhất là: (82 + 18) : 2 = 50 (lít)
Số dầu ở thùng thứ nhất là: 50 - 18 = 32 (lít)

Hai thùng đựng 208 lít dầu, nếu rót 20 lít từ thùng thứ hai sang thùng thứ nhất thì số dầu ở thùng thứ hai sẽ gấp ba lần thùng thứ nhất. Hỏi lúc đầu thùng thứ hai có bao nhiêu lít dầu? Đáp án: 176


Giải:
Nếu rót từ thùng thứ hai sang thùng thứ nhất 20 lít thì tổng vẫn không đổi
Tổng số phần bằng nhau lúc này là: 3 + 1 = 4 (phần)
Số dầu ở thùng thứ hai lúc này là: 208 : 4 x 3 = 156 (lít)
Số dầu ở thùng thứ hai lúc đầu là: 156 + 20 = 176 (lít)

Khi anh Tú 9 tuổi thì mẹ sinh em Na. Năm nay tuổi Na bằng 1/4 tuổi anh Tú. Hỏi năm nay anh Tú bao nhiêu tuổi? Đáp án: 12


Giải:
Hiệu số tuổi của hai anh em là: 9 (tuổi)
Tỉ số tuổi của hai anh em là: 1/4
Hiệu số phần bằng nhau là: 4 - 1 = 3 (phần)
Tuổi anh Tú là: 9 : 3 x 4 =12 (tuổi)

Khi đánh số trang một quyển sách, người ta thấy trung bình mỗi trang phải dùng 2 chữ số. Hỏi quyển sách đó có bao nhiêu trang? Đáp án: 108

Giải:
Số trang có 1 chữ số là từ trang 1 đến trang 9 có số trang là: ( 9 - 1 ) : 1 + 1 = 9 (trang)
Số trang có 2 chữ số là từ trang 10 đến trang 99 có số trang là: (99 - 10) : 1 + 1 = 90 (trang)
Để trung bình mỗi trang của quyển sách phải dùng 2 chữ số để đánh số trang thì số trang có 3 chữ số phải bằng số trang có 1 chữ số và bằng 9
Quyển sách có số trang là: 99 + 9 = 108 (trang)

Khi nhân một số tự nhiên với 327, do sơ suất, một học sinh đã đổi chỗ chữ số hàng trăm và hàng chục của thừa số thứ 2 nên kết quả phép tính giảm đi 37980 đơn vị.Tìm tích đúng của phép nhân đó. Đáp án: 137667

Giải:
Khi đổi chỗ chữ số hàng trăm và hàng chục cho nhau thì thừa số thứ 2 là 237 và tích sẽ giảm: 327 - 237 = 90 lần thừa số thứ nhất
Thừa số thứ nhất là: 37980 : 90 = 421
Tích đúng là: 421 x 327 = 137667

Lớp 5A có 4/7 học sinh là học sinh nữ. Hỏi lớp 5A có số học sinh nữ nhiều hơn số học sinh nam là bao nhiêu em. Biết lớp 5A có 15 em nam. Đáp án: 5


Giải:
Số học sinh nam là 15 em và bằng: 1 - 4/7 = 3/7 (tổng số học sinh)
Suy ra: 1/7 tổng số học sinh là: 15 : 3 = 5 (học sinh)
Suy ra: Số học sinh nữ là: 5 x 4 = 20 (học sinh)
Số học sinh nữ nhiều hơn số học sinh nam là: 20 - 15 = 5 (học sinh)

Một cửa hàng ngày thứ nhất bán 2/3 số gạo cửa hàng có. Ngày thứ hai bán 1/2 số gạo còn lại và 50kg thì vừa hết. Hỏi cửa hàng đã bán tất cả bao nhiêu tạ gạo? Đáp án: 3


Giải:
Ngày thứ hai bán 1/2 số gạo còn lại và 50kg thì vừa hết. Suy ra: Số gạo còn lại là: 50 x 2 = 100 (kg)
Ngày thứ nhất bán 2/3 số gạo cửa hàng có. Suy ra: Số gạo còn lại bằng 1/3 số gạo cửa hàng có và bằng 100kg
Suy ra: Số cửa hàng có là: 100 + 100 x 2 = 300 (kg)
Đổi 300kg = 3 tạ

Một cửa hàng trong 3 ngày bán được 5 tấn 86kg gạo. Ngày đầu bán được 7 tạ 60kg, như vậy là bán bằng 1/3 ngày thứ hai. Hỏi ngày thứ 3 cửa hàng đó bán được bao nhiêu ki-lô-gam gạo? Đáp án: 2046

Giải:
Đổi: 5 tấn 86kg = 5086kg; 7 tạ 60kg = 760kg
Ngày thứ hai của hàng đó bán được số kg sạo là: 760  x 3 = 2280 (kg)
Ngày thứ 3 cửa hàng đó bán được số kg gạo là: 5086 - 2280 - 760 = 2046 (kg)

Một đoàn xe ô tô vận chuyển 145 tấn hàng vào kho. Lần đầu có 12 xe ô tô chở được 60 tấn hàng. Hỏi cần bao nhiêu xe ô tô như thế để chở hết số hàng còn lại? (Biết các xe chở được số hàng như nhau). Đáp án: 17

Giải:
Số hàng 1 xe chở được là: 60 : 12 = 5 (tấn)
Số hàng còn lại là: 145 - 60 = 85 (tấn)
Số xe cần để chở hết số hàng còn lại là: 85 : 5 = 17 (xe)

Một hình chữ nhật có chu vi 120m. Tìm diện tích của hình chữ nhật đó, biết rằng chiều dài bằng trung bình cộng của nửa chu vi và chiều rộng. Đáp án: 800

Giải:
Theo bài ra ta có nửa chu vi là: 120 : 2 = 60 (m)
Chiều dài bằng trung bình cộng của nửa chu vi và chiều rộng tức là 2 lần chiều rộng thì bằng chiều dài (hay chiều dài gấp hai lần chiều rộng). Vậy ta có số phần bằng nhau là: 2 + 1 = 3 (phần)
Chiều rộng hình chữ nhật là: 60 : 3 = 20(m)
Chiều dài hình chữ nhật là: 60 - 20 = 40(m)
Vậy diện tích hình chữ nhật là: 20 x 40 = 800 (m2)

Một hình tam giác có độ dài hai cạnh là 12,35m và 15m65cm. Cạnh thứ ba có độ dài bằng trung bình cộng của độ dài hai cạnh kia. Tính chu vi hình tam giác với đơn vị là mét? Đáp án: 42

Giải:
Độ dài cạnh thứ ba là: (12,35 + 15,65) : 2 = 14 (m)
Chu vi hình tam giác là: 12,35 + 15,65 + 14= 42 (m)

Một mảnh đất hình chữ nhật có hình vẽ trên bản đồ theo tỉ lệ 1 : 1000 với chiều dài là 6cm, chiều rộng là 4 cm. Diện tích mảnh đất trên thực tế là ...m2. Đáp án: 2400

Giải:
Chiều dài thực tế là: 6 x 1000 = 6000 (cm) = 60 (m)
Chiều rộng thực tế là: 4 x 1000 = 4000 (cm) = 40 (m)
Diện tích hình tam giác là: 60 x 40 = 2400 (m2)

Một tổ thợ mộc có 5 người trong 7 ngày đóng được 140 cái ghế. Nếu tổ có 7 người làm trong 9 ngày thì đóng được số ghế là ... (Sức làm của mỗi người như nhau). Đáp án: 252


Giải:
Một ngày công làm được là: 140 : (5 x 7) = 4 (cái)
7 người làm trong 9 ngày làm được là: (7 x 9) x 4 = 252 (cái)

Người ta trồng lúa trên một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 150m, chiều rộng bằng 2/3 chiều dài. Cứ 100m2 thu hoạch được 90kg thóc. Hỏi người ta thu được tất cả bao nhiêu tạ thóc? Đáp án: 135

Giải:
Chiều rộng thửa ruộng là: 150 : 3 x 2 = 100 (m)
Diện tích thửa ruộng là: 150 x 100 = 15000 (m2)
Số thóc thu hoạch được là: 15000 : 100 x 9 = 13500 (kg)
Đổi 13500 kg = 135 tạ

Số tự nhiên bé nhất có 3 chữ số khác nhau biết tổng của các chữ số bằng 22 là số nào? Đáp án: 589

Giải:
5 + 8 + 9 = 22

Thương của hai số bằng 1 và còn dư là 27. Tìm hiệu hai số đó. Đáp án: 27

Giải:
Vì thương của hai số bằng 1 và còn dư là 27 nên hiệu hai số đó là 27

Tích sau có tận cùng bằng bao nhiêu chữ số 0? 12 x 13 x 14 x 15 x 16 x … x 50 x 51. Đáp án: 10

Giải:
Trong tích đó có các thừa số chia hết cho 5 là: 15; 20; 25; 30; 35; 40; 45; 50
Hay: 15 = 3 x 5; 20 = 4 x 5; 25 = 5 x 5; …; 50 = 2 x 5 x 5.
Mỗi thừa số 5 nhân với 1 số chẵn cho ta 1 số tròn chục. Mà tích trên có 10 thừa số 5 nên tích tận cùng bằng 10 chữ số 0

Tìm hai số tự nhiên biết tổng của chúng là 2015 và giữa chúng có tất cả là 11 số lẻ. Đáp án: 996 và 1019

Giải:
Tổng của chúng là một số lẻ và giữa chúng có tất cả 11 số lẻ. Suy ra: Hiệu của hai số là 11 x 2 + 1 = 23
Số bé là: (2015 - 23) : 2 = 996
Số lớn là: 2015 - 996 = 1019

Tìm hai số tự nhiên có hiệu là 45, biết rằng nếu thêm vào số lớn 15 đơn vị và giảm số bé đi 8 đơn vị thì được hai số mới có thương bằng 5. Đáp án: 25 và 70


Giải:
Nếu thêm vào lớn 15 đơn vị và giảm số bé đi 8 đơn vị thì hiệu hai số mới tăng thêm: 15 + 8 = 23 đơn vị. Tức là hiệu hai số mới là: 45 + 23 = 68
Khi thêm vào số lớn 15 đơn vị và giảm số bé đi 8 đơn vị thì được 2 số mới có thương là 5. Nên ta có sơ đồ:
Số bé : !-------!
Số lớn: !-------!-------!-------!-------!-------!
Hiệu số phần bằng nhau là: 5 - 1 = 4 (phần )
Số bé là: 68 : 4 + 8 = 25
Số lớn là: 25 + 45 = 70

Tìm hai số tự nhiên có hiệu là 252, biết tổng của hai số đó gấp 4 lần số bé. Đáp án: 126 và 378

Giải:
Tổng của của hai số gấp 4 lần số bé. Vậy nếu số bé là 1 phần thì tổng gồm 4 phần. Số lớn sẽ là 3 phần. Ta có sơ đồ:
Số bé : !-------!
Số lớn: !-------!-------!-------!
Hiệu số phần bằng nhau là: 3 - 1 = 2 (phần)
Số bé là: 252 : 2 = 126
Số lớn là: 126 x 3 = 378

Tìm một số biết nếu lấy số đó chia cho 2 được bao nhiêu nhân với 7, rồi trừ đi 16, tiếp đó chia cho 3 thì được 123. Đáp án: 110

Giải:
Số phải tìm là: (123 x 3 + 16) : 7 x 2 = 110

Tìm một số tự nhiên sao cho đem số đó chia cho 9 thì được thương là 7 và số dư là số dư lớn nhất. Đáp án: 71


Giải:
Số phải tìm là: 9 x 7 + 8 = 71

Tìm số bé nhất có 4 chữ số khác nhau chia hết cho 2, 3 và 5. Đáp án: 1230

Giải:
Số chia hết cho 2 và 5 phải có chữ số tận cùng là chữ số 0
Hàng nghìn có giá trị nhỏ nhất là 1
Vì là số có 4 chữ số khác nhau nên hàng trăm có giá trị nhỏ nhất là 2
Ta có: 0 + 1 + 2 = 3, chia hết cho 3
Suy ra: Chữ số hàng chục là số nhỏ nhất khác 0 chia hết cho 3. Chữ số đó là 3
Số phải tìm là: 1230

Tìm số chẵn nhỏ nhất có 4 chữ số sao cho khi chia cho 369 thì có số dư lớn nhất. Đáp án: 1106

Giải:
Số dư lớn nhất là 368
Số phải tìm là: 369 x 2 + 368 = 1106

Tìm số hạng tiếp theo của dãy số: 1; 1/4; 1/16; 1/64; 1/256; … Đáp án: 1/1024


Giải:
Qui luật của dãy số là: Số hạng tiếp theo bằng số hạng trước nó nhân với 4
Số hạng tiếp theo là: 1/256 x 4 = 1/1024

Tìm tổng của các số có hai chữ số chia cho 4 dư 2. Đáp án: 1242

Giải:
Số hạng đầu tiên là: 10
Số hạng cuối cùng là: 98
Số số hạng là: (98 - 10) : 4 + 1 = 23
Tổng của chúng là: (98 + 10) x 23 : 2 = 1242

Tìm x biết: x x 7 + x x 9 - x - x x 5 = 790. Đáp án: 79


Tìm y thỏa mãn: 1 1/3 + 1 1/5 x y - 4/5 = 2 4/5. Đáp án: 17/9


Tổng của 1 1/4 tấn + 2 2/5 tạ = … kg. Đáp án: 1490


Tổng của 4 tấn rưỡi + 50kg = … kg. Đáp án: 4550

Tổng của 4 7/10 m + 5 14/10 m = ...cm. Đáp án: 1110Tổng của hai phân số là 50/63, phân số thứ nhất hơn phân số thứ hai là 22/63. Tìm phân số thứ nhất. Đáp án: 4/7


Giải:
Phân số thứ nhất là: (50/63 + 22/63) : 2 = 8/7 : 2 = 4/7

Trên đường đi bộ từ nhà đến trường, An đếm ở hai bên đường có 58 cây. Hỏi đoạn đường từ nhà An đến trường dài bao nhiêu mét, biết trước cửa nhà An và cổng trường (bên này và bên kia đường) đều không có cây và các cây trồng cách đều 40 mét? Đáp án: 1200

Giải:
Số cây ở một bên đường là: 58 : 2 = 29 (cây)
Số khoảng cách là: 29 + 1 = 30 (khoảng)
Đoạn dường từ nhà đến trường dài là: 40 x 30 = 1200 (m)

Trong một phép chia hai số tự nhiên, biết số thương là 4, số dư là 7 và tổng của hai số là 177. Tìm hai số đó. Đáp án: 143 và 34

Giải:
Nếu bớt số bị chia đi 7 đơn vị thì được số bị chia mới gấp 4 lần số chia
Khi đó tổng số bị chia mới và số chia là: 177 - 7 = 170
Tổng số phần bằng nhau là: 4 + 1 = 5 (phần)
Số chia là: 170 : 5 = 34
Số bị chia mới là: 34 x 5 = 136
Số bị chia ban đầu là: 136 + 7 = 143
Hai số cần tìm là: 143 và 34

Trung bình cộng của ba số bằng 795. Trong đó số thứ hai gấp rưỡi số thứ ba và bằng 3/10 số thứ nhất. Tìm số thứ ba. Đáp án: 318


Giải:
Tổng ba số là: 795 x 3 = 2385
Đổi gấp rưỡi là: 3/2
Ta có sơ đồ:
Số thứ hai : !-------!-------!-------!
Số thứ ba: !-------!-------!
Số thứ nhất: !-------!-------!-------!-------!-------!-------!-------!-------!-------!-------!
Tổng số phần bằng nhau là: 3 + 2 + 10 = 15 (phần)
Số thứ ba là: 2385 : 15 x 2 = 318

Trung bình cộng của hai số tự nhiên là 117. Tìm hai số đó, biết rằng nếu viết thêm chữ số 1 vào bên trái số bé thì được số lớn. Đáp án: 67 và 167


Giải:
Tổng hai số là: 117 x 2 = 234
Nếu viết thêm chữ số 1 vào bên trái số bé thì được số lớn. Suy ra: Hiệu hai số là: 100
Số bé là: (234 - 100) : 2 = 67
Số lớn là: 234 - 67 = 167

Trước đây mua 5 lít dầu ăn phải trả 120000 đồng. Hiện nay giá mỗi lít dầu ăn đã tăng lên 6000 đồng. Hỏi với 120000 đồng thì hiện nay có thể mua được bao nhiêu lít dầu ăn? Đáp án: 4


Giải:
Giá 1 lít dầu ăn trước đây là: 120000 : 5 = 24000 (đồng)
Giá 1 lít dầu ăn hiện nay là: 24000 + 6000 = 30000 (đồng)
Với 120000 đồng thì hiện nay có thể mua được số lít dầu ăn là: 120000 : 30000 = 4 (lít)

binhphuong


Thành viên mới
Thành viên mới
Xin góp thêm cách giải câu 10 bài 1: Cóc vàng tài ba - vòng 6
Câu 10: Gia đình Tý có 4 người. Bố Tý năm nay 42 tuổi, gấp 7 lần tuổi Tý. Tuổi mẹ Tý hơn 6 lần tuổi Tý là 4 tuổi. Tuổi anh Tý kém tuổi trung bình cộng của cả nhà là 16 tuổi. Hỏi anh Tý năm nay mấy tuổi?
Tuổi của Tý là: 42 : 7 = 6 (tuổi)
Tuổi mẹ Tý là: 6 x 6 + 4 = 40 (tuổi)
Tuổi trung bình của gia đình Tý: (42 + 6 + 40 - 16) : 3 = 24 (tuổi)
Tuổi anh Tý là: 24 - 16 = 8 (tuổi)
Đáp số: 8 tuổi

ngominhduc06


Thành viên mới
Thành viên mới
Xin góp thêm cách giải Vòng 6 bài 1
Cho hai số tự nhiên có tổng bằng 178. Nếu tăng số thứ nhất lên 2 lần và giữ nguyên số thứ hai thì tổng tăng thêm 35 đơn vị. Tìm số thứ hai.
Giải:
Có 2 trường hợp nhưng trường hợp số tự nhiên là số bé là thỏa mãn
Vẽ sơ đồ đoạn thẳng ta thấy rõ số tự nhiên chính là 35
Số thứ hai bằng: 178 - 135 = 43
Đáp án:  143

Một hình chữ nhật có chu vi 140cm. Tính diện tích hình chữ nhật biết rằng nếu kéo dài chiều rộng thêm 1/3 chiều rộng và giữ nguyên chiều dài hình chữ nhật thành hình vuông.
Giải:
Nửa chu vi hình chữ nhật là: 140 : 2 = 70
Nếu kéo chiều rộng thêm 1/3 chiều rộng và giữ nguyên chiều dài thì hình chữ nhật thành hình vuông. Như vậy chiều rộng bằng 3/4 chiều dài.
Chiều rộng hình chữ nhật là: 70 : (3 + 4) x 3 = 30 (cm)
Chiều dài hình chữ nhật là: 70 - 30 = 40 (cm)
Diện tích hình chữ nhật là: 40 x 30 = 1200
Đáp án: 1200m2

Trung bình cộng của ba số là 70. Trong đó số thứ nhất gấp đôi số thứ ba. Nếu gấp đôi số thứ hai và số thứ ba thì trung bình cộng của ba số đó là 99. Tìm số thứ nhất.
Đáp án: 58

Có tất cả 96 quả táo, cam, lê. Số cam bằng ½ số táo. Số lê gấp 3 lần số cam. Như vậy số quả táo có là …
Giải:
1 phần của 96 quả là: 96 : (1 + 2 + 3) = 16 (quả)
Số quả táo có là: 16 x 2 = 32 (quả)
Đáp án: 32 quả

Một đội công nhân có 8 người, trong 6 ngày họ đắp xong 360 m mương. Hỏi nếu một đội công nhân có 12 người đắp 1080 m mương trong bao nhiêu ngày? (Biết sức lao động của mỗi người như nhau)
Đáp số: 12 ngày

Cho 2 số tự nhiên, biết số bé là 40 và số này kém trung bình cộng của hai số là 4. Vậy số lớn là…
Giải:
Trung bình cộng của hai số là: 40 + 4 = 44
Số lớn là: 44 x 2 - 40 = 48
Đáp án: 48

thaodo


Thành viên xuất sắc
Thành viên xuất sắc
Các bạn có thể xem và tải toàn bộ Đề và đáp án vòng 7 thi Toán tiếng Việt (ViOlympic) lớp 5 năm học 2016 - 2017 tại đây.

Bài thi số 1: Cóc vàng tài ba

Cho 5m282cm2 = … dm2. Số thích hợp viết vào chỗ chấm là ... Đáp án: 500,82

Cho 57km8m = … km. Số thập phân thích hợp viết vào chỗ chấm là ... Đáp án: 57,008

Cho 4768g = … kg. Số thích hợp để điền vào chỗ chấm là ... Đáp án: 4,768

Cho dãy số: …; 92; 96; 100. Tìm số hạng thứ 10 của dãy số biết dãy số có tất cả 25 số hạng. Đáp án: 40

Giải:
Áp dụng công thức: Số đầu = Số cuối - (Số số hạng - 1) x Đơn vị khoảng cách
Ta được: Số đầu = 100 - (25 - 1) x 4 = 4
Số hạng thứ 10 của dãy số là: 4 x 10 = 40

Có 252 viên bi gồm 3 màu xanh, đỏ, vàng. Số bi màu xanh gấp rưỡi số bi màu đỏ và bằng 3/4 số bi màu vàng. Hỏi số bi vàng nhiều hơn số bi đỏ là bao nhiêu viên? Đáp án: 56

Giải:
Theo bài ra ta có: Số bi màu xanh gấp rưỡi số bi màu đỏ và bằng 3/4 số bi màu vàng. Nếu gọi số bi màu đỏ là 2 phần thì ta có sơ đồ:
Số bi màu đỏ:     !-------!-------!
Số bi màu xanh: !-------!-------!-------!
Số bi màu vàng: !-------!-------!-------!-------!
Tổng số phần bằng nhau là: 2 + 3 + 4 = 9 (phần)
Số bi màu đỏ là: 252 : 9 x 2 = 56 (viên)
Số bi màu vàng là: 56 x 4 = 112 (viên)
Số bi vàng nhiều hơn số bi đỏ là: 112 - 56 = 56 (viên)

Có bao nhiêu số chia hết cho 5, bé hơn 1000? Đáp án: 200

Giải:
Số hạng đầu tiên là: 0
Số hạng cuối cùng là: 995
Số số chia hết cho 5, bé hơn 1000 là: (995 - 0) : 5 + 1 = 200 (số)

Có bao nhiêu số có 4 chữ số chia hết cho 9? Đáp án: 1000

Giải:
Số hạng đầu tiên là: 1008
Số hạng cuối cùng là: 9999
Số số hạng là: (9999 - 1008) : 9 + 1 = 1000 (số hạng)

Có bao nhiêu số lẻ trong khoảng từ 10 đến 200? Đáp án: 95

Giải:
Số hạng đầu tiên là: 11
Số hạng cuối cùng là: 199
Số số lẻ trong khoảng từ 10 đến 200 là: (199 - 11) : 2 + 1 = 95 (số)

Để đánh số trang một cuốn sách, người ta dùng tất cả 300 chữ số. Hỏi cuốn sách đó có bao nhiêu trang? Đáp án: 136

Giải:
Từ trang 1 đến trang 9 dùng hết 9 chữ số
Từ trang 10 đến trang 99 dùng hết: (90 - 10 + 1) x 2 = 180 (chữ số)
Số chữ số còn lại là: 300 - 9 - 180 = 111 (chữ số)
Số trang sách là: 111 : 3 + 99 = 136 (trang)

Giá trị của chữ số 8 trong số 2,983 là ... Đáp án: 8/100


Hiệu hai số bằng 5 lần số bé. Tìm hiệu hai số biết tổng của chúng bằng 784. Đáp án: 560

Giải:
Theo bài ra ta có: Hiệu hai số bằng 5 lần số bé. Nếu gọi số bé là 1 phần thì số lớn là 6 phần, ta có sơ đồ:
Số bé:   !-------!
Số lớn: !-------!-------!-------!-------!-------!-------!
Tổng số phần bằng nhau là: 6 + 1 = 7 (phần)
Số bé là: 784 : 7 = 112
Số lớn là: 112 x 6 = 672
Hiệu của hai số là: 672 - 112 = 560

Hiệu hai số là 187. Nếu lấy số lớn chia cho số bé được thương là 5 dư 7. Tìm tổng hai số đó. Đáp án: 277

Giải:
Giả sử chia không có dư thì hiệu của hai số là: 187 - 7 = 180
Hiệu số phần bằng nhau là: 5 - 1 = 4 (phần)
Số bé là: 180 : 4 = 45
Số lớn là: 187 + 45= 232
Tổng hai số là: 232 + 45 = 277

Hỗn số thích hợp để viết vào chỗ chấm của 80082cm2 = …m2 là ... Đáp án: 8 82/10000


Mẹ sinh con năm mẹ 27 tuổi. Hãy tính năm sinh của con, biết năm nay (năm 2016) tuổi con bằng 2/5 tuổi mẹ. Đáp án: 1998

Giải:
Hiệu số tuổi của hai mẹ con là: 27 tuổi
Hiệu số phần bằng nhau là: 5 - 2 = 3 (phần)
Tuổi của con là: 27 : 3 x 2 = 18 (tuổi)
Năm sinh của con là: 2016 - 18 = 1998

Một hình chữ nhật có chiều dài là 6dm9cm, hơn chiều rộng 17cm. Chu vi hình đó là bao nhiêu mét? Đáp án: 2,42

Giải:
Đổi 6dm9cm = 0,69m; 17cm = 0,17m
Chiều rộng hình chữ nhật là: 0,69 - 0,17 = 0,52 (m)
Chu vi hình chữ nhật là: (0,69 + 0,52) x 2 = 2,42 (m)

Một khu vườn hình chữ nhật có chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Nếu giảm chiều dài đi 28m. Tăng chiều rộng thêm 10m thì khu vườn đó trở thành hình vuông. Tính diện tích khu vườn ban đầu. Đáp án: 1083

Giải:
Nếu giảm chiều dài đi 28m. Tăng chiều rộng thêm 10m thì khu vườn đó trở thành hình vuông. Suy ra: Chiều dài dài hơn chiều rộng là: 28 + 10 = 38 (m)
Hiệu số phần bằng nhau là: 3 - 1 = 2 (phần)
Chiều rộng là: 38 : 2 = 19 (m)
Chiều dài là: 19 x 3 = 57 (m)
Diện tích khu vườn ban đầu là: 57 x 19 = 1083 (m2)

Số thập phân bé nhất viết bởi 4 chữ số 0; 2; 4; 6 mà phần thập phân có 2 chữ số là ... Đáp án: 20,46

Số thập phân thích hợp để viết vào chỗ trống của 6m = …km là ... Đáp án: 0,006

Số thích hợp để viết vào chỗ chấm 5dm28mm2 = …mm2 là ... Đáp án: 50008

Thửa ruộng thứ nhất hình vuông có cạnh 24m. Thửa ruộng thứ hai hình chữ nhật có chiều rộng bằng 2/3 chiều dài và chiều dài chung với cạnh thửa ruộng hình vuông. Tính hiệu chu vi hai thửa ruộng trên. Đáp án: 16

Giải:
Chu vi thửa ruộng thứ nhất là: 24 x 4 = 96 (m)
Chiều rộng của thửa ruộng thứ hai là: 24 : 3 x 2 = 16 (m)
Chu vi thửa ruộng thứ hai là: (16 + 24) x 2 = 80 (m)
Hiệu chu vi hai thửa ruộng trên là: 96 - 80 = 16 (m)

Tích các số tự nhiên liên tiếp từ 25 đến 60 có tận cùng bằng bao nhiêu chữ số 0? Đáp án: 10

Giải:
Trong tích đó có các thừa số chia hết cho 5 là: 25; 30; 35; 40; 45; 50; 55; 60
Hay: 25 = 5 x 5; 30 = 2 x 3 x 5; 35 = 7 x 5; 40 = 8 x 5; 45 = 9 x 5; 50 = 2 x 5 x 5; 55 = 11 x 5; 60 = 3 x 4 x 5
Mỗi thừa số 5 nhân với 1 số chẵn cho ta 1 số tròn chục. Mà tích trên có 10 thừa số 5 nên tích tận cùng bằng 10 chữ số 0

Tìm các số tự nhiên x là số lẻ, sao cho x < 8,5. Đáp án: 1; 3; 5; 7

Tìm một số biết nếu lấy 1/3 số đó cộng với 53 thì được một số kém số phải tìm 135. Đáp án: 282


Giải:
Gọi số phải tìm là a
Theo bài ra ta có: 1/3 x a + 53 = a - 135
a - 1/3 x a = 135 + 53
2/3 x a = 188
a = 188 x 3 : 2 = 282

Tính tổng của 100 số lẻ đầu tiên. Đáp án: 10000

Giải:
Số hạng đầu tiên là: 1
Số hạng cuối cùng là: 199
Tổng của chúng là: (1 + 199) x 100 : 2  = 10000

Tý đố Tèo: “Năm nay, tuổi hai anh em tớ là 30 tuổi. Tuổi anh tớ gấp rưỡi tuổi tớ. Cậu hãy tính xem năm nay anh tớ bao nhiêu tuổi?”. Đáp án: 18

Giải:
Nếu gọi tuổi của Tý là 2 phần thì tuổi của anh Tý là 3 phần, ta có sơ đồ:
Số bé:  !-------!-------!
Số lớn: !-------!-------!-------!
Tổng số phần bằng nhau là: 2 + 3 = 5 (phần)
Tuổi của anh Tý là: 30 : 5 x 3 = 18 (tuổi)

Với các chữ số 1, 3, 4, 5 ta lập được bao nhiêu số có bốn chữ số chia hết cho 5? Đáp án: 64

Giải:
Có 1 cách chọn chữ số hàng đơn vị (chữ số 5)
Có 4 cách chọn chữ số hàng nghìn
Có 4 cách chọn chữ số hàng trăm
Có 4 cách chọn chữ số hàng chục
Số số có bốn chữ số chia hết cho 5 là: 1 x 4 x 4 x 4 = 64 (số)

Bài thi số 2: Sắp xếp


Sắp xếp theo bảng bên dưới (từ trái qua phải, từ trên xuống dưới):

0,5
2,4
3,1
3,5
4,2
4,6
5,3
5,8
5,84
6,2
3,6 + 6,4
10,2
10,25
5,6 + 4,7
29,8 - 19,3
10,7
10,95
7,2 + 4,1
26,85 - 15,4
11,6
11,5 + 10,4
23,1
15,36 + 10,5
10,7 + 15,4
30,03
21,2 + 13,4
43,6
64,125
41,2 + 23,05
68,6

Bài thi số 3: Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...)

Câu 3:
15 tấn 6kg = 150,06 tạ
(Nhập kết quả dưới dạng số thập phân)

Câu 4:
Cho 4 chữ số 0; 2; 4; 8. Từ các chữ số đã cho, hãy viết số thập phân bé nhất có một chữ số ở phần thập phân (mỗi chữ số đã cho xuất hiện trong cách viết đúng một lần).
Trả lời: Số thập phân bé nhất phải tìm là 204,8

Câu 9:
Cho hình vuông ABCD. Chia hình đó thành hai hình chữ nhật AMND và MBCN có tổng chu vi là 240cm. Tính diện tích hình vuông ABCD.
Trả lời: Diện tích hình vuông ABCD là 1600 cm2

Giải:
Tổng chu vi của hai hình chữ nhật AMND và MBCN bằng 6 lần cạnh hình vuông ABCD. Suy ra: Cạnh hình vuông ABCD là: 240 : 6 = 40 (cm)
Diện tích hình vuông ABCD là: 40 x 40 = 1600 (cm2)

Câu 5:
Cho phân số 168/180. Tìm một số tự nhiên sao cho khi ta cùng bớt ở tử số và mẫu số của phân số đã cho với số tự nhiên đó ta được một phân số mới bằng 3/5.
Trả lời: Số tự nhiên cần tìm là 150

Giải:
Khi ta cùng bớt ở tử số và mẫu số của phân số đã cho với số tự nhiên đó thì hiệu vẫn không đổi và bằng: 180 - 168 =12
Hiệu số phần bằng nhau là: 5 - 3 = 2 (phần)
Tử số mới là: 12: 2 x 3 = 18
Số tự nhiên đó là: 168 - 18 = 150

Câu 8:
Chu vi một khu vườn hình chữ nhật là 480m. Chiều dài bằng 7/5 chiều rộng. Hỏi diện tích khu vườn là bao nhiêu hecta?
Trả lời: Diện tích khu vườn là 1,4 ha.
(Nhập kết quả dưới dạng số thập phân gọn nhất)

Giải:
Tổng chiều dài và chiều rộng hình chữ nhật là: 480 : 2 =240 (m)
Tổng số phần bằng nhau là: 5 + 7 = 12 (phần)
Chiều rộng là: 240 : 12 x 5 = 100 (m)
Chiều dài là: 240 - 100 = 140 (m)
Diện tích khu vườn hình chữ nhật là: 100 x 140 = 14000 (m2)
Đổi 14000m2 = 1,4ha

Câu 10:
Có bao nhiêu số lẻ nhỏ hơn 2016?
Trả lời: Có 1008 số lẻ

Giải:
Số hạng đầu tiên là: 1
Số hạng cuối cùng là: 2015
Số số hạng là: (2015 - 1) : 2 + 1 = 1008

Câu 2:
Để sửa xong một đoạn đường trong 15 ngày cần 9 công nhân. Hỏi nếu muốn sửa xong đoạn đường đó trong 5 ngày thì cần phải thêm bao nhiêu công nhân? (Sức làm của mỗi công nhân như nhau)
Trả lời: Cần thêm số công nhân là 18

Giải:
Số ngày công cần để sửa xong đoạn đường là: 15 x 9 = 135 (ngày công)
Số công nhân cần để sửa xong đoạn đường đó trong 5 ngày là: 135 : 5 = 27 (công nhân)
Số công nhân cần phải thêm là: 27 - 9 = 18 (công nhân)

Câu 7:
Hai số có trung bình cộng là 2016 và hiệu hai số cũng là 2016. Tìm số lớn.
Trả lời: Số lớn là 3024

Giải:
Tổng của hai số là: 2016 x 2 = 4032
Số lớn là: (4032 + 2016) : 2 = 3024

Câu 9:
Hoa có một số hình dán ngộ nghĩnh. Hoa cho Mai 1/4 số hình dán và cho Bình 5 hình dán thì Hoa còn lại 16 hình dán. Hỏi lúc đầu Hoa có bao nhiêu hình dán?
Trả lời: Lúc đầu Hoa có 28 hình dán.

Giải:
3/4 số hình dán của Hoa là: 5 + 16 = 21 (hình dán)
Lúc đầu Hoa có số hình dán là: 21 : 3 x 4 = 28 (hình dán)

Câu 6:
Miếng tôn hình vuông có diện tích 25m2. Người ta cắt dọc theo một cạnh đi 2m. Hỏi miếng tôn còn lại có diện tích bao nhiêu mét vuông?
Trả lời: Miếng tôn còn lại có diện tích là 15 m2

Giải:
Cạnh hình vuông là: 5m
Chiều rộng miếng tôn còn lại là: 5 - 2 = 3 (m)
Diện tích miếng tôn còn lại là: 5 x 3 = 15 (m2)

Câu 7:
Một trại chăn nuôi gia cầm có số vịt nhiều hơn số gà là 120 con. Hỏi có bao nhiêu con vịt, biết rằng 2 lần số vịt bằng 5 lần số gà?
Trả lời: Số vịt có là 200 con

Giải:
Theo bài ra ta có: 2 lần số vịt bằng 5 lần số gà. Suy ra: Tỉ số giữa gà và vịt là: 2/5
Hiệu số phần bằng nhau là: 5 - 2 = 3 (phần)
Số con vịt là: 120 : 3 x 5 = 200 (con)

Câu 9:
Một vườn trường hình chữ nhật có chu vi là 360m. Tính diện tích của mảnh vườn đó biết nếu xóa chữ số 1 ở bên trái số đo chiều dài ta được số đo chiều rộng.
Trả lời: Diện tích vườn trường là 5600 m2

Giải:
Nếu xóa chữ số 1 ở bên trái số đo chiều dài ta được số đo chiều rộng. Suy ra: Chiều dài hơn chiều rộng 100m
Nửa chu vi vườn trường đó là: 360 : 2 = 180 (m)
Chiều dài vườn trường đó là: (180 + 100) : 2= 140 (m)
Chiều rộng vườn trường đó là: 140 – 100 = 40 (m)
Diện tích vườn trường đó là: 140 x 40 = 5600 (m2)

Câu 6:
Nếu bể không có nước, người ta mở riêng vòi thứ nhất thì sau 6 giờ bể sẽ đầy. Mở hai vòi cùng một lúc thì sau 4 giờ bể sẽ đầy. Hỏi nếu mở riêng vòi thứ hai thì sau bao lâu bể đầy nước?
Trả lời: Riêng vòi hai chảy thì sau 12 giờ bể sẽ đầy.

Giải:
Phân số chỉ lượng nước vòi thứ nhất chảy trong 1 giờ là: 1 : 6 = 1/6 (bể)
Phân số chỉ lượng nước cả 2 vòi cùng chảy trong 1 giờ là: 1 : 4 = 1/4 (bể)
Phân số chỉ lượng nước vòi thứ hai chảy trong 1 giờ là: 1/4 - 1/6= 1/12 (bể)
Thời gian vòi thứ hai chảy đầy bể là: 1 : 1/12 = 12 (giờ)

Câu 10:
Người ta cắt ba tấm vải, mỗi tấm dài 30m thành những mảnh vải dài 3m. Hỏi phải cắt mấy lần?
Trả lời: Phải cắt 27 lần.

Giải:
Số lần cắt mỗi mỗi tấm dài 30m thành những mảnh vải dài 3m là: 30 : 3 - 1 = 9 (lần)
Số lần cắt ba tấm vải là: 9 x 3 = 27 (lần)

Câu 8:
Tìm một số biết số đó chia hết cho 12; khi chia cho 15 thì dư 6. Hai thương hơn kém nhau 34 đơn vị.
Trả lời: Số phải tìm là 2016

Giải:
Gọi số phải tìm là a
Theo bài ra ta có:
a = 12 x b (1)
a = 15 x c + 6 (2)
b = c + 34 (3)
Từ (1) và (2) suy ra: 12 x b = 15 x c + 6 (4)
Thay (3) vào (4), ta được: 12 x (c + 34) = 15 x c + 6
12 x c + 408 = 15 x c + 6
3 x c = 408 - 6
c = 402 : 3 = 134 (5)
Thay (5) vào (2), ta được: a = 15 x 134 + 6 = 2016

Câu 5:
Tìm một số tự nhiên biết nếu xóa chữ số hàng đơn vị của nó ta được số mới kém số phải tìm là 1815 đơn vị.
Trả lời: Số phải tìm là 2016

Giải:
1815 : 9 = 201 (dư 6)
Số phải tìm là: 2016

Câu 2:
Tìm số 1a23b biết số đó chia hết cho 2, 5 và chia cho 9 dư 4.
Trả lời: Số phải tìm là 17230

Giải:
Số đó chia hết cho 2 và 5 nên có chữ số tận cùng là 0. Suy ra: Số đó có dạng 1a230
Ta có: 1+ 2 + 3 + 0 = 6
Để chia cho 9 dư 4 thì tổng các chữ số của số đó phải bằng 13.
Ta có: 13 - 6 = 7. Suy ra: b = 7
Số phải tìm là: 17230

Câu 5:
Tìm số a1278b biết số đó chia 2 dư 1, chia 5 dư 4 và chia hết cho 9.
Trả lời: Số cần tìm là 912789

Giải:
Số đó chia 2 dư 1, chia 5 dư 4 nên có chữ số tận cùng là 9. Suy ra: Số đó có dạng a12789
Ta có: 1+ 2 + 7 + 8 + 9 = 27
Để chia hết cho 9 thì tổng các chữ số của số đó phải bằng 36.
Ta có: 36 - 27 = 9. Suy ra: a = 9
Số phải tìm là: 912789

Câu 9:
Tìm số có bốn chữ số chia hết cho 5 và 9. Biết rằng số đó đọc xuôi cũng như đọc ngược có giá trị không đổi.
Trả lời: Số cần tìm là 5445

Giải:
Vì là số có bốn chữ số chia hết cho 5 nên số đó có chữ số tận cùng là 5. Suy ra: Chữ số hàng nghìn cũng là 5.
Ta có: 5 + 5 = 10
Để chia hết cho 9 thì tổng các chữ số của số đó phải bằng 18.
Ta có: 18 - 10 = 8. Suy ra: Chữ số hàng trăm và chữ số hàng chục là: 8 : 2 = 4
Số phải tìm là: 5445

Câu 5:
Tìm số tự nhiên a nhỏ nhất sao cho  1/4 : a < 1/104
Trả lời: Số tự nhiên a nhỏ nhất là 27

Giải:
a > 104 : 4
a > 26
Suy ra: a = 27

Câu 4:
Tính diện tích hình vuông với đơn vị là xăng – ti – mét vuông, biết chu vi hình vuông đó là 1m4cm?
Trả lời: Diện tích hình vuông là 676 cm2

Giải:
Đổi 1m 4cm = 104 cm
Cạnh hình vuông là: 104 : 4 = 26 (cm)
Diện tích hình vuông là: 26 x 26 = 676 (cm2)

Câu 3:
Tính tổng sau: 546,78 + 34 x 2 + 567,23 + 45,99 = 1228

Câu 10:
Trong hộp có 17 viên bi xanh, 28 viên bi đỏ, 35 viên bi vàng. Không nhìn vào hộp, phải lấy ra ít nhất bao nhiêu viên bi để chắc chắn số bi lấy ra có đủ ba màu bi?
Trả lời: Phải lấy ra ít nhất 64 viên bi.

Giải:
Không nhìn vào hộp, để chắc chắn số bi lấy ra có đủ ba màu bi phải lấy ra ít nhất số viên bi là: 35 + 28 + 1 = 64 (viên bi)

Câu 9:
Tuổi của bé An 5 năm nữa sẽ gấp ba lần tuổi của bé An năm ngoái (năm 2015). Hỏi bé An sinh năm nào?
Trả lời: Bé An sinh năm 2012

Giải:
Gọi tuổi An hiện nay là x thì tuổi của An 5 năm nữa là x + 5, tuổi An trước đây 1 năm là x - 1
Vì sau 5 năm nữa tuổi An sẽ gấp 3 lần tuổi An trước đây 1 năm nên ta có:
3(x - 1) = x + 5
3x - 3 = x + 5
3x - x = 5 + 3
2x = 8
x = 8 : 2 = 4
Năm sinh của An là: 2016 - 4 = 2012

Câu 3:
Viết phân số 27/1000 thành số thập phân.
Trả lời: Số thập phân đó là 0,027

Câu 1:
Viết số đo 6m217cm2 dưới dạng số thập phân với đơn vị là m2 ta được 6,0017
(Nhập kết quả dưới dạng số thập phân)

Câu 2:
Viết số thập phân nhỏ nhất có bốn chữ số khác nhau, trong đó có 2 chữ số ở phần thập phân, hai chữ số ở phần nguyên được viết từ 4 chữ số 4; 3; 2; 0.
Trả lời: Số thập phân đó là 20,34

binhphuong


Thành viên mới
Thành viên mới
Xin góp thêm cách giải bài "Tìm một số biết nếu lấy 1/3 số đó cộng với 53 thì được một số kém số phải tìm 135" cho học sinh dễ hiểu:
Theo đề bài ta có sơ đồ
Số phải tìm I--------I--------I--------I
Số mới ......I--------I-53-I<---135-->
Số phải tìm là: (135 + 53) : 2 x 3 = 282

thaodo


Thành viên xuất sắc
Thành viên xuất sắc
Các bạn có thể xem và tải toàn bộ Đề và đáp án vòng 8 thi Toán tiếng Việt (ViOlympic) lớp 5 năm học 2016 - 2017 tại đây.

Bài thi số 1: Sắp xếp


Sắp xếp theo bảng bên dưới (từ trái qua phải, từ trên xuống dưới):

0,053/73/51
3,728544,0811,8425
12,5516,3216,9418,62
22,7523,428,7529,945
33,99870165211,52

Bài thi số 2: Cóc vàng tài ba

Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 3,175 tấn + 295kg + 17,25 tạ = … yến. Đáp án: 519,5

Hiệu 29,72 - 1,794 là … Đáp án: 27,926

Hiệu giữa số thứ ba và số thứ hai là 128. Biết số thứ nhất gấp 1,5 lần số thứ hai và bằng 1/2 số thứ ba. Tìm số thứ hai. Đáp án: 64

Giải:
Ta có: 1,5 lần = 3/2
Theo bài ra ta có sơ đồ:
Số thứ nhất: !-----!-----!-----!
Số thứ hai:   !-----!-----!
Số thứ ba:    !-----!-----!-----!-----!-----!-----!
Hiệu số phần bằng nhau giữa số thứ ba và số thứ hai là: 6 - 2 = 4 (phần)
Số thứ hai là: 128 : 4 x 2 = 64

Một ô tô chở được 4,75 tấn hàng, mỗi bao hàng cân nặng 50kg. Hỏi xe ô tô chở được bao nhiêu bao hàng? Đáp án: 95

Tìm số tự nhiên a lớn nhất, sao cho 4 x a < 15. Đáp án: 3

Tổng của 2,75 và 0,7 là … Đáp án: 3,45

Tổng của 21,7; 1,29 và 3,325 là … Đáp án: 26,315

Tổng ba số là 780. Số thứ hai gấp rưỡi số thứ nhất, số thứ ba bằng 5/2 số thứ nhất. Tìm số thứ ba. Đáp án: 390

Giải:
Ta có: Gấp rưỡi = 3/2
Theo bài ra ta có sơ đồ:
Số thứ nhất: !-----!-----!
Số thứ hai:   !-----!-----!-----!
Số thứ ba:    !-----!-----!-----!-----!-----!
Tổng số phần bằng nhau là: 2 + 3 + 5= 10 (phần)
Số thứ ba là: 780 : 10 x 5 = 390

Trên bản đồ có tỉ lệ xích 1 : 1500, một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 4cm, chiều rộng 3cm. Hỏi trên thực tế diện tích của mảnh đất đó là bao nhiêu héc-ta? Đáp án: 0,27

Giải:
Chiều dài thực tế là: 4 x 1500 = 6000cm
Chiều rộng thực tế là: 3 x 1500 = 4500cm
Diện tích mảnh đất đó là: 6000 x 4500 = 27000000 (cm2)
Đổi 27000000cm2 = 0,27ha

Trung bình cộng của ba số là 14. Số thứ nhất là 12,8; số thứ hai là 4,74. Tìm số thứ ba. Đáp án: 24,46

Bài thi số 3: Đi tìm kho báu

An hỏi Bình: “Bây giờ là mấy giờ”. Bình đáp: “Thời gian từ lúc bắt đầu ngày đến bây giờ bằng 1/5 thời gian từ bây giờ đến hết ngày”. Hỏi bây giờ là mấy giờ? Đáp án: 4

Giải:
“Thời gian từ lúc bắt đầu ngày đến bây giờ bằng 1/5 thời gian từ bây giờ đến hết ngày” có nghĩa là thời gian từ lúc bắt đầu ngày đến bây giờ bằng 1/6 ngày
Bây giờ là: 24 : 6 = 4 (giờ)

Ba số có tổng là 62,2. Tổng của số thứ nhất và số thứ hai là 53,15. Số thứ ba kém số thứ nhất là 6,85. Tìm số thứ hai. Đáp án: 37,25

Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 4 hm 2m = … Đáp án: 0,402

Khi viết thêm vào bên trái số 59 một chữ số và bên phải hai chữ số ta được một số lớn nhất có 5 chữ số khác nhau chia hết cho 5 và 9. Tìm số có 5 chữ số khác nhau đó. Đáp án: 75960

Giải:
Vì là số lớn nhất có 5 chữ số khác nhau chia hết cho 5 và 9 nên số đó phải có chữ số tận cùng là 0
Ta có: 5 + 9 + 0 = 13
Nếu chữ số hàng chục nghìn là 8 thì: 8 + 13 = 22. Suy ra: Chữ số hàng chục là chữ số 5 (loại vì trùng với chữ số 5 ở hàng nghìn)
Suy ra: Chữ số hàng chục nghìn là 7
Suy ra: Chữ số hàng chục là 6
Số phải tìm là: 75960

Một hình chữ nhật có chiều dài 9dm2cm, chiều rộng kém chiều dài 21cm. Hỏi chu vi hình chữ nhật đó là bao nhiêu mét? Đáp án: 3,26

Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 18m, chiều rộng bằng 2/3 chiều dài. Tính diện tích mảnh vườn đó. Đáp án: 216

Tìm số biết số đó chia hết cho 4 và 9 nhưng chia cho 5 dư 2. Đáp án: 11232

Tìm số có ba chữ số có chữ số hàng chục là 7, biết số đó chia cho 2 dư 1, chia 5 dư 3 nhưng chia hết cho 9. Đáp án: 873

Tổng ba số là 588. Sau khi chuyển từ số thứ nhất sang số thứ hai 24 đơn vị, sang số thứ ba 36 đơn vị và chuyển từ số thứ hai sang số thứ ba 20 đơn vị thì số thứ nhất bằng 2/5 số thứ hai và bằng 2/7 số thứ ba. Tìm số thứ hai. Đáp án: 206

Giải:
Khi chuyển một số đơn vị giữa các số thì tổng vẫn không đổi
Theo bài ra ta có sơ đồ:
Số thứ nhất: !-----!-----!
Số thứ hai: !-----!-----!-----!-----!-----!
Số thứ ba: !-----!-----!-----!-----!-----!-----!-----!
Tổng số phần bằng nhau giữa các số là: 2 + 5 + 7 = 14 (phần)
Số thứ hai là: 588 : 14 x 5 - 24 + 20 = 206

Tổng hai số là 28,12. Nếu gấp số thứ hai lên 2 lần và giữ nguyên số thứ nhất thì tổng hai số lúc này là 36,52. Tìm số thứ nhất. Đáp án: 19,72

Tổng của 124,2 và 27,91 hơn hiệu của chúng là bao nhiêu? Đáp án: 55,82

Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 8 ha 5m2. Đáp án: 80005

thaodo


Thành viên xuất sắc
Thành viên xuất sắc
17 giờ 00 ngày 03/12/2016, Chương trình thi Toán tiếng Việt (ViOlympic) đã thay đổi giao diện cũng như kết cấu đề thi. Mình xin cập nhật lại toàn bộ Đề và đáp án vòng 8 thi Toán tiếng Việt (ViOlympic) lớp 5 năm học 2016 - 2017 để các bạn tiện theo dõi. Các bạn có thể xem và tải toàn bộ Đề và đáp án vòng 8 thi Toán tiếng Việt (ViOlympic) lớp 5 năm học 2016 - 2017 tại đây.

Bài thi số 1: Đi tìm kho báu

An hỏi Bình: “Bây giờ là mấy giờ”. Bình đáp: “Thời gian từ lúc bắt đầu ngày đến bây giờ bằng 1/5 thời gian từ bây giờ đến hết ngày”. Hỏi bây giờ là mấy giờ? Đáp án: 4


Giải:
“Thời gian từ lúc bắt đầu ngày đến bây giờ bằng 1/5 thời gian từ bây giờ đến hết ngày” có nghĩa là thời gian từ lúc bắt đầu ngày đến bây giờ bằng 1/6 ngày
Bây giờ là: 24 : 6 = 4 (giờ)

Ba số có tổng là 62,2. Tổng của số thứ nhất và số thứ hai là 53,15. Số thứ ba kém số thứ nhất là 6,85. Tìm số thứ hai. Đáp án: 37,25

Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 4 hm 2m = … Đáp án: 0,402

Khi viết thêm vào bên trái số 59 một chữ số và bên phải hai chữ số ta được một số lớn nhất có 5 chữ số khác nhau chia hết cho 5 và 9. Tìm số có 5 chữ số khác nhau đó. Đáp án: 75960

Giải:
Vì là số lớn nhất có 5 chữ số khác nhau chia hết cho 5 và 9 nên số đó phải có chữ số tận cùng là 0
Ta có: 5 + 9 + 0 = 13
Nếu chữ số hàng chục nghìn là 8 thì: 8 + 13 = 22. Suy ra: Chữ số hàng chục là chữ số 5 (loại vì trùng với chữ số 5 ở hàng nghìn)
Suy ra: Chữ số hàng chục nghìn là 7
Suy ra: Chữ số hàng chục là 6
Số phải tìm là: 75960

Một hình chữ nhật có chiều dài 9dm2cm, chiều rộng kém chiều dài 21cm. Hỏi chu vi hình chữ nhật đó là bao nhiêu mét? Đáp án: 3,26

Một khu rừng hình chữ nhật có chiều dài 4,2km; chiều rộng bằng 4/7 chiều dài. Hỏi diện tích khu rừng là bao nhiêu héc-ta? Đáp án: 1008


Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 18m, chiều rộng bằng 2/3 chiều dài. Tính diện tích mảnh vườn đó. Đáp án: 216


Tìm hiệu hai số biết tổng hai số là 735 và số bé bằng 0,75 số lớn. Đáp án: 105

Tìm số 1a23b biết số đó chia hết cho 4 và 9 nhưng chia cho 5 dư 2. Đáp án: 11232


Tìm số có ba chữ số có chữ số hàng chục là 7, biết số đó chia cho 2 dư 1, chia 5 dư 3 nhưng chia hết cho 9. Đáp án: 873

Tìm số thứ nhất biết tổng của hai số là 260,74 và số thứ nhất bé hơn số thứ hai là 18,74. Đáp án: 121

Tổng của hai số 91,5 và 5,12 hơn hiệu của chúng là … (Nhập kết quả dưới dạng số thập phân gọn nhất). Đáp án: 10,24

Tìm x biết: x x 18 : 4 = 72 : 4. Đáp án: 4


Tổng ba số là 588. Sau khi chuyển từ số thứ nhất sang số thứ hai 24 đơn vị, sang số thứ ba 36 đơn vị và chuyển từ số thứ hai sang số thứ ba 20 đơn vị thì số thứ nhất bằng 2/5 số thứ hai và bằng 2/7 số thứ ba. Tìm số thứ hai. Đáp án: 206

Giải:
Khi chuyển một số đơn vị giữa các số thì tổng vẫn không đổi
Theo bài ra ta có sơ đồ:
Số thứ nhất: !-----!-----!
Số thứ hai:   !-----!-----!-----!-----!-----!
Số thứ ba:    !-----!-----!-----!-----!-----!-----!-----!
Tổng số phần bằng nhau giữa các số là: 2 + 5 + 7 = 14 (phần)
Số thứ hai là: 588 : 14 x 5 - 24 + 20 = 206

Tổng hai số là 28,12. Nếu gấp số thứ hai lên 2 lần và giữ nguyên số thứ nhất thì tổng hai số lúc này là 36,52. Tìm số thứ nhất. Đáp án: 19,72

Tổng của 124,2 và 27,91 hơn hiệu của chúng là bao nhiêu? Đáp án: 55,82

Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 8 ha 5m2. Đáp án: 80005

Bài thi số 2: Bức tranh bí ẩn


46/10 = 23 x 0,22,34 = 23,4 x 0,17,5 = 6,25 x 1,228,02 = 23,35 x 1,2
40,8 x 2,5 = 2346 : 23569 = 48,56 + 520,443 x 111 = 678 - 34512,3 x 4 = 24,6 x 2
45,3 + 43,8 = 56 + 33,1566 x 0,01 = 1,132 : 0,2

Bài thi số 3: 12 con giáp

Biết 10,4 lít dầu cân nặng 7,904kg. Hỏi có bao nhiêu lít dầu nếu lượng dầu đó cân nặng 10,64kg? Đáp án: 14

Có bao nhiêu số có 3 chữ số mà chữ số hàng đơn vị của các số đó là 8? Đáp án: 90

Giải:
(998 - 108) : 10 + 1 = 90 (số)

Có bao nhiêu số có 4 chữ số mà chữ số tận cùng là 8? Đáp án: 900


Giải:
(9998 - 1008) : 10 + 1 = 900 (số)

Có bao nhiêu số tự nhiên có hai chữ số mà chữ số hàng chục lớn hơn chữ số hàng đơn vị? Đáp án: 45


Giải:
Nếu chữ số hàng chục là 1 thì có 1 số (số 10)
Nếu chữ số hàng chục là 2 thì có 2 số (số 20 và 21)

Nếu chữ số hàng chục là 9 thì có 9 số (số 90, 91, …, 98)
Số các số tự nhiên có hai chữ số mà chữ số hàng chục lớn hơn chữ số hàng đơn vị là: 1 + 2 + 3 + … + 9 = (1 + 9) x 9 : 2 = 45 (số)

Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 3,175 tấn + 295kg + 17,25 tạ = … yến. Đáp án: 519,5

Hai kho thóc chứa tất cả 388 tạ thóc. Người ta xuất ở kho A đi 15 tạ thóc và nhập thêm 32 tạ thóc vào kho B thì số thóc kho A bằng 2/3 số thóc kho B. Hỏi lúc đầu kho A có bao nhiêu tạ thóc? Đáp án: 177

Hiệu 29,72 - 1,794 là … Đáp án: 27,926

Hiệu giữa số thứ ba và số thứ hai là 128. Biết số thứ nhất gấp 1,5 lần số thứ hai và bằng 1/2 số thứ ba. Tìm số thứ hai. Đáp án: 64

Giải:
Ta có: 1,5 lần = 3/2
Theo bài ra ta có sơ đồ:
Số thứ nhất: !-----!-----!-----!
Số thứ hai:   !-----!-----!
Số thứ ba:    !-----!-----!-----!-----!-----!-----!
Hiệu số phần bằng nhau giữa số thứ ba và số thứ hai là: 6 - 2 = 4 (phần)
Số thứ hai là: 128 : 4 x 2 = 64

Một ô tô chở được 4,75 tấn hàng, mỗi bao hàng cân nặng 50kg. Hỏi xe ô tô chở được bao nhiêu bao hàng? Đáp án: 95

Một số được viết bằng 2003 chữ số 7. Hỏi phải cộng thêm vào số đó ít nhất bao nhiêu đơn vị để được một số chia hết cho 35? Đáp án: 28


Giải:
Một số được viết bằng 2003 chữ số 7. Suy ra: Số đã cho chia hết cho 7
Ta có: 7 x 5 = 35. Suy ra: Nếu số cần tìm chia hết cho 5 thì sẽ chia hết cho 35
Để chia hết cho 5 thì chữ số tận cùng bằng 0 hoặc bằng 5
Vì chữ số tận cùng của số đã cho là 7 nên cần thêm vào số đã cho một số chia hết cho 7 có hàng đơn vị bằng 3 hoặc bằng 8
Số bé nhất chia hết cho 7 có chữ số tận cùng là 3 hoặc 8 là số: 7 x 4 = 28
Vậy: Cần thêm vào số đó 28 đơn vị để được số chia hết cho 35

Một số được viết bằng 2006 chữ số 7. Hỏi phải cộng thêm vào số đó ít nhất bao nhiêu đơn vị để được một số chia hết cho 63? Đáp án: 7


Giải:
Một số được viết bằng 2006 chữ số 7. Suy ra: Số đã cho chia hết cho 7
Ta có: 7 x 9 = 63. Suy ra: Nếu số cần tìm chia hết cho 9 thì sẽ chia hết cho 63
Tổng các chữ số của số đã cho là: 2006 x 7 = 14042
Ta có: 1 + 4 + 0 + 4 + 2 = 11. Số 14042 có tổng các chữ số là 11, nếu có thêm 7 đơn vị thì được tổng là 18 chia hết cho 9
Vậy: Cần thêm vào số đó 7 đơn vị để được số chia hết cho cả 7 và 9 (chia hết cho 63)

Muốn viết các số tự nhiên từ 1000 đến 2010 thì cần … chữ số 5. Đáp án: 301


Giải:
Chữ số 5 ở hàng đơn vị là: (2005 - 1005) : 10 + 1 = 101 (số)
Chữ số 5 ở hàng chục là: 10 x 10 = 100 (số)
Chữ số 5 ở hàng trăm là: 10 x 10 = 100 (số)
Tổng các chữ số 5 cần là: 101 + 100 + 100 = 301 (chữ số)

Tích 2 x 12 x 22 x … x 92 có tận cùng là chữ số … Đáp án: 4

Tìm một số có hai chữ số, biết rằng nếu thêm chữ số 0 vào giữa hai chữ số đó thì được một số có ba chữ số gấp 9 lần số ban đầu. Đáp án: 45


Giải:
Gọi số phải tìm là ab
Theo bài ra ta có:
a0b = 9 x ab
100a + b = 90a + 9b
10a = 8b
5a = 4b
Suy ra: a = 4, b = 5
Số phải tìm là: 45

Tìm số tự nhiên a lớn nhất, sao cho 4 x a < 15. Đáp án: 3

Tính: 56,24 + 75,06 x 4,8 - 6,15 x 13,6 = … Đáp án: 332,888

Tính tổng sau: 1 + 4 + 9 + 16 + … + 100. Đáp án: 385


Giải:
Ta nhận thấy: 1 = 0 + 1; 4 = 1 + 3; 9 = 4 + 5; 16 = 9 + 7. Vậy quy luật của dãy số là số hạng tiếp theo bằng số hạng trước nó cộng với một số hạng tương ứng của dãy số lẻ, bắt đầu từ chữ số 1. Suy ra: Các số hạng tiếp theo sẽ là: 16 + 9 =2 5; 25 + 11 = 36; 36 + 13 = 49; 49 + 15 = 64; 64 + 17 = 81 và 81 + 19 = 100
Tổng của dãy số trên là: 1 + 4 + 9 + 16 + 25 + 36 + 49 + 64 + 81 + 100 = 385

Tổng của 2,75 và 0,7 là … Đáp án: 3,45

Tổng của 21,7; 1,29 và 3,325 là … Đáp án: 26,315

Tổng ba số là 780. Số thứ hai gấp rưỡi số thứ nhất, số thứ ba bằng 5/2 số thứ nhất. Tìm số thứ ba. Đáp án: 390

Giải:
Ta có: Gấp rưỡi = 3/2
Theo bài ra ta có sơ đồ:
Số thứ nhất: !-----!-----!
Số thứ hai:   !-----!-----!-----!
Số thứ ba:    !-----!-----!-----!-----!-----!
Tổng số phần bằng nhau là: 2 + 3 + 5= 10 (phần)
Số thứ ba là: 780 : 10 x 5 = 390

Tổng số đo chiều dài của ba tấm vải là 224m. Nếu cắt 3/7 tấm vải thứ nhất,1/5 tấm vải thứ hai và 2/5 tấm vải thứ ba thì phần còn lại của ba tấm vải dài bằng nhau. Tính chiều dài tấm vải thứ nhất? Đáp án: 84

Giải:
Tấm vải thứ nhất còn lại: 1 - 3/7 = 4/7 (tấm vải)
Tấm vải thứ hai còn lại: 1 - 1/5 = 4/5 (tấm vải)
Tấm vải thứ ba còn lại: 1 - 2/5 = 3/5(tấm vải)
Theo bài ra ta có:
4/7 tấm vải thứ nhất = 4/5 tấm vải thứ hai = 3/5 tấm vải thứ ba
12/21 tấm vải thứ nhất = 12/15 tấm vải thứ hai = 12/20 tấm vải thứ ba
Tổng số phần bằng nhau là: 21 + 15 + 20 = 56 (phần)
Chiều dài tấm vải thứ nhất là:  224 : 56 x 21 = 84 (m)

Trên bản đồ có tỉ lệ xích 1 : 1500, một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 4cm, chiều rộng 3cm. Hỏi trên thực tế diện tích của mảnh đất đó là bao nhiêu héc-ta? Đáp án: 0,27

Giải:
Chiều dài thực tế là: 4 x 1500 = 6000cm
Chiều rộng thực tế là: 3 x 1500 = 4500cm
Diện tích mảnh đất đó là: 6000 x 4500 = 27000000 (cm2)
Đổi 27000000cm2 = 0,27ha

Trung bình cộng của ba số là 14. Số thứ nhất là 12,8; số thứ hai là 4,74. Tìm số thứ ba. Đáp án: 24,46

Tuổi em hiện nay gấp 4 lần tuổi em khi tuổi anh bằng tuổi em hiện nay. Đến khi tuổi em bằng tuổi anh hiện nay thì tổng số tuổi của hai anh em là 51 tuổi. Tính tuổi anh hiện nay. Đáp án: 21


Giải:
Trước đây:
- Tuổi em:  !----!
- Tuổi anh: !----!----!----!----!
Hiện nay:
- Tuổi em:  !----!----!----!----!
- Tuổi anh: !----!----!----!----!----!----!----!
Sau này khi tuổi em bằng tuổi anh hiện nay:
- Tuổi em:  !----!----!----!----!----!----!----!
- Tuổi anh: !----!----!----!----!----!----!----!----!----!----!
Ta có: Tổng số phần bằng nhau: 7 + 10 = 17 (phần)
Tuổi anh hiện nay: 51 : 17 × 7 = 21 (tuổi)

Viết số tự nhiên nhỏ nhất trong các số chỉ gồm có các chữ số 7 và chia hết cho 9. Đáp án: 777777777


Giải:
9 x 7 = 63 (chia hết cho 9)

Vòi thứ nhất chảy đầy hồ sau 2 giờ. Vòi thứ hai có sức chảy bằng 1/3 vòi thứ nhất. Vòi thứ ba tháo hết hồ đầy nước trong 4 giờ. Nếu 2/5 hồ đã có nước, người ta mở cùng lúc 3 vòi thì sau … giờ hồ sẽ đầy nước? (Nhập kết quả dưới dạng phân số tối giản). Đáp án: 36/55


Giải:
Mỗi giờ vòi thứ nhất chảy được: 1 : 2 = 1/2 (hồ)
Mỗi giờ vòi thứ hai chảy được: 1/3 x 1/2 = 1/6 (hồ)
Mỗi giờ vòi thứ ba chảy được: 1 : 4 = 1/4 (hồ)
Mỗi giờ cả 3 vòi chảy được: 1/2 + 1/6 + 1/4 = 11/12 (hồ)
Nếu hồ có 2/5 nước người ta mở cùng lúc ba vòi thì thời gian hồ đầy nước là: (1 - 2/5) : 11/12 = 36/55 (giờ)
Xem lý lịch thành viên

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết

 
  • Free forum | © PunBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Create your own blog