Trường Thực nghiệm GDPT Tây Ninh


You are not connected. Please login or register

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

thaodo


Thành viên xuất sắc
Thành viên xuất sắc
Ngày 09/5/2013, Sở Giáo dục và Đào tạo Tây Ninh đã ban hành Công văn số 839/SGD&ĐT-VP về việc Tổ chức Lễ tuyên dương học sinh giỏi đạt giải thưởng Lê Quý Đôn năm học 2012 - 2013. Theo đó, Lễ tuyên dương sẽ được tổ chức vào lúc 13 giờ 30 ngày 15/5/2013 tại Hội trường A Sở Giáo dục và Đào tạo. Trong buổi lễ này, Trường Thực nghiệm GDPT Tây Ninh có 47 học sinh giỏi được tuyên dương và trao tặng giải thưởng Lê Quý Đôn năm học 2012 - 2013 vì đã có thành tích tốt trong học tập tại trường và đạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi vòng tỉnh năm học 2012 - 2013.

Danh sách học sinh giỏi của Trường Thực nghiệm GDPT Tây Ninh đạt giải thưởng Lê Quý Đôn năm học 2012 - 2013:

TT
Họ tên học sinh
Đạt giải
Môn
1.
Tröông Tieáu Anh
Nhaát
Ñòa lí
2.
Leâ Nguyeãn Haûi Ñaêng
Nhaát
Hoùa hoïc
3.
Nguyeãn Quyønh An
Nhaát
Vaên
4.
Ñaëng Thaønh Ñaït
Nhì
Ñòa lí
5.
Ñaëng Vónh Loäc
Nhì
Ñòa lí
6.
Trang Thaùi Maïnh Quyeàn
Nhì
Ñòa lí
7.
Leâ Nguyeãn Tæ Phuù
Nhì
Ñòa lí
8.
Nguyeãn Thò Kim Phuïng
Nhì
Hoùa hoïc
9.
Huyønh Coâng Tuaán
Nhì
Hoùa hoïc
10.
Voõ Töôøng Vy
Nhì
Sinh hoïc
11.
Phaïm Ñoaøn Baûo Chi
Nhì
Lòch söû
12.
Nguyeãn Voõ Ngoïc Tieân
Nhì
Toaùn
13.
Vuõ Leâ Mai Thaûo
Ba
Tieáng Anh
14.
Phaïm Thò Minh Taâm
Ba
Tieáng Anh
15.
Ñoã Quang Ñöùc
Ba
Ñòa lí
16.
Buøi Thò Huyønh Hoa
Ba
Ñòa lí
17.
Nguyeãn Vaên Thònh
Ba
Ñòa lí
18.
Buøi Coâng Tuaán Anh
Ba
GDCD
19.
Traàn Phuùc Loäc
Ba
GDCD
20.
Traàn Nam Nhaát
Ba
Hoùa hoïc
21.
Leâ Ñoã Lan Anh
Ba
Hoùa hoïc
22.
Nguyeãn Trung Haäu
Ba
Hoùa hoïc
23.
Nguyeãn Thanh Vuõ
Ba
Hoùa hoïc
24.
Nguyeãn Thò Thanh Hieàn
Ba
Sinh hoïc
25.
Huyønh Baûo Ngaân
Ba
Sinh hoïc
26.
Buøi Ngoïc Gia Linh
Ba
Lòch söû
27.
Nguyeãn Traàn Minh Thö
Ba
Lòch söû
28.
Phuøng Huyønh Nhi
Ba
Toaùn
29.
Leâ Nhöït Minh
Ba
Vaên
Xem lý lịch thành viên

thaodo


Thành viên xuất sắc
Thành viên xuất sắc
TT
Họ tên học sinh
Đạt giải
Môn
1.
Ngoâ Nguyeãn Duy An


Khuyeán khích


Tieáng Anh


31.
Nguyeãn Thanh Bình


Khuyeán khích


Tieáng Anh


32.
Traàn Thò Baûo Trang


Khuyeán khích


Tieáng Anh


33.
Phaïm Nguyeãn Minh Thö


Khuyeán khích


Ñòa lí


34.
Leâ Ngoïc Hieáu


Khuyeán khích


GDCD


35.
Vuõ Thò Quyønh Traâm


Khuyeán khích


GDCD


36.
Trònh Thò Haïnh Quyeân


Khuyeán khích


GDCD


37.
Ñinh Kim Ngoïc Quyønh Nhö


Khuyeán khích


GDCD


38.
Nguyeãn Anh Thö


Khuyeán khích


GDCD


39.
Trònh Haûi Nam


Khuyeán khích


Vaät lí


40.
Nguyeãn Hoaøng Tuaán


Khuyeán khích


Vaät lí


41.
Traàn Baûo Hoaøng


Khuyeán khích


Vaät lí


42.
Nguyeãn Minh Tuaán


Khuyeán khích


Vaät lí


43.
Nguyeãn Thaønh Ñaït


Khuyeán khích


Vaät lí


44.
Nguyeãn Thò Myõ Duyeân


Khuyeán khích


Sinh hoïc


45.
Leâ Ngoïc Quyønh Nhö


Khuyeán khích


Lòch söû


46.
Hoaøng Thanh Trang


Khuyeán khích


Toaùn


47.
Nguyeãn Myõ Tieân


Khuyeán khích


Toaùn

Do số lượng học sinh giỏi quá nhiều nên không thể đăng trong cùng một topic được nên phải chia ra làm 2 bài, rất mong các bạn thông cảm bỏ qua.

Các bạn có thể tải Danh sách học sinh đạt giải thưởng Lê Quý Đôn năm học 2012-2013 tại đây.
Xem lý lịch thành viên

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết

 
  • Forumotion.com | © PunBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Sosblogs.com